Yperlingen I iff If Uil Yprois TUINDAG Jaar, N° 17-4 Oogst 1928 9e Airnée, JM° 17-4 Aoüt 1928 ■■■nmDs Bevlagfc uwe huizen ter •ere van de Koninklijke 'rinsen, van het British ,egion van de Engelsche ledevaarders en der Maar schalken Foch en Pétain Pavoisez vos maisons en l'honneur des Princes Royaux, de la 44 British Legion des Pèlerins Anglais et des Mx Foch et Pétain - Weekblad - voor het Arrondissement Yper ém VttveeniginK de? Cete£»ter*ieinu dar Ypewsch© Club», bi». sheer Opsül m Aankondigingen 15. Boterstraat, 15, Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Organo de i'Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. Abonnement15 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. 25 ct. het nummer Naamlooze artikelt geweigerd Rédactton, Administration et Pablicité 15, rue au Beurre, Ypres Abonnement 15 fr. 00 par an Etranger 32 fr. 25 ct. Ie numéro ce»ji m Woensdag 8 Oogst, van 9 tot 17 uur, is alle vervoer lerboden in de Maarschalk Frenchlaan, Meenensiraat, iroote Markt, Boterstraat, de Stuersstraat, Vanden Peere- womplaats, St-Maartensklooster en Janseniusstraat. Mercredi 8 Aoüt, de 9 a 17 heures,tout charroi quelconque sera défendu Avenue du Maréchal French, rue de Menin, Grand'Place, rue au Beurre, rue de Stuers, Place Vanden Peereboom, Cloïtre St-Martin et rue Jansénius. STAD YPER 1 9 2 8 FEESTWIJZER Zaterdag 4 Oogst Om 18 uur Klokken geluid Om 20,3o uur Concert op de arkt door de Harmonie Ypriana - PROGRAMMA Tuindaglied De Belgische Natie 'Danses Hongroises, N° 5 6 Carmen, fantaisie Bans les Ombres Ta Bonche Groote X P. Benoit Brahms Bizet Finck Ivain Om Zondag 5 Oogst to uur Processie ter eere van P- van Thuine. Pm r7 uur Groot Concert op de Groote arkt door de Harmonie van Wevelghem. PROGRAMMA Marche de Liè Gala Allier Immortelle, (ouverture) Rousseau genade p Cor et Flute Till Cenes Alsaciennes Massenet ■9 Limanche Matin h) Au Cabaret c) Sous les Tilleuls d) Limanche Soir LaBokém La (fantaisie) Puccini Qol°iX ^es CC loches, (rêverie) Luigini T er («écuté par 12 clarinettes) Wettge ass~Boulba A. Georges Maandag 6 Oogst Om i3 V* uur GpHOOTE SCHÏETÏHfö aan de pers van Yper-Hoekje. Oppervogel 100 fr. 2 Zijd vogels aan 5o fr. 2 Kallen aan 25 fr. - io 'hoekvogels aan 20 fr. 25 premievogels aan l5 fr. en 25 premievogels aan 12 fr. Inleg i3.5o fr. Terug io fr. - Zooveel vogels als schutters. Koppels tellen. Vier eeremetalen voor de verst afgelegene en de maatschappijen het hoogst in getal. Om 20.3o u.Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Harmonie Dinsdag 7 Oogst Om 9 uur Rouwdienst in St-Niklaaskerk voor de gesneuvelde Ypexsche soldaten van wegens de V.O.S. Om io uur op de Veemarkt gewestelijke Geitenprijskamp. (Zie verder bijzonder programma). Om 16 uur Kosteloos Tooneelfeest in 't Christen Volkshuis door Kunst Adelt Opvoering van Hoe een piot in nesten geraakt, blijspel in twee bedrijven door C. Soenen Aprilsche Grillen, geprimeerd blijspel in een bedrijf door J. Pauwels. Om 21 uur Concert op de Groote Markt door de Harmonie Ypriana PROGRAMMA 1) Blaze Away, marche Holzmann 2) Suite Oriëntale Popv a) Les Bayaderes, Divertissement b) Au bord du Gange, Rêverie c) Les Almées, Danse d) Patrouille 3) Sur un Marché Persan Ketelbey 4) a) While the Sahara Sleeps Nicholls b) Shalimar, Valse Nicholls Mullot G. Asch 5) Souvenir d'Ostende Air varié voor Tuba 6) The British Patrol "7) God save the King. Woensdag 8 Oogst ENGELSCHEBEDEVAART naar de kerkhoven rond Yper, ingericht door de British Legion Donderdag 9 Oogst Om i5 uur Prijsdeeling voor de leerlingen der stadsjongensschool in de feestzaal Oud Yper Om 20.3o uur Concert op de Groote Markt door de Socialistische Harmonie Vrijdag 10 Oogst Om i5 uur Prijsdeeling voor de leerlingen der stadsmeisjesschool der Rijsselstraat, in de feestzaal Oud Yper Zondag 12 Oogst CSpooS© RfiLLYE - BALLON! Om i5.3o uur, op de Groote Markt: Opstij ging van den Luchtbal gevolgd van Rally e- Wedstrijd voor auto-, moto- en velorijders ingericht met de medehulp van «Moto Club» te Yper. Om 21 uur VOLKSBAL in de Halle (Groen tenmarkt). Woensdag 15 Oogst (O.L.V. Hemelvaart) Om i3 uur GEOOTE VELO K O Ï5 Et 8' jaar (Groote Prijs van Yper) Om 16 uur Prijskamp in 't bollen, gegeven door De Ware Bolders in De Nieuwe Post Rijsselstraat. Om 20 uur Concert op de Groote Markt door de Vlaamsche Harmonie 00 n e t YPER.SCHE LA REGION D'VPRES Men kan inuhrl/ven in alle Belgitche potikanioren On peut s'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signés sont refusés i -SB. f C£»53 Solist Keer Emile Coffyn

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1928 | | pagina 1