BEZOEKT "CSST" de ster I 'ATX MIM O S A Maison Down ie Duhameeuw ïïector VERMEULEN'- MEYNNE Voor Uwe Portretten DUHfiNIEEHW Nieuwe VELOS NAAIMACHIENEN van alle merken La 6 cylindres Américaine, la moins taxée I Freins Bendix-Perrot aux 4 roues Le maximum de valeur pour le minimum de prix ^labiissem^nts HOFLACK r A. I7"AIVIVESTE - MATTHYS RAYON SPÉCIAL POUR OEUIL FOURRURES Spécialité de bandes pour garnir cour DE OjRuxeldes Brasserie Toute personne décidée 19, Tempelstraat, 19, Yper - Tel. 170 Oarage JDS SM ET Oarage 1DESMET Camiel VERFAILLIE 12, Dixmudestraat, 12 YPER 0C.GAS IEM ACH I E N E N A n US riCE g Vêtements Co&fecüonnés et sur Mesure pour Dames Enfants KOBES - BLOUSES - MAN TE AUX verKocht aan goede halve prijs prijzen vragen is hij ons hoopen 67, Rue de Lille, 67 - YPSES \tf0-l71-72-236b, Tramstatieplaats, OYGHEM - Tel.29, OostRoosebeke Houder den Matrassen Floconwol Wirdhaar Konijnhaar Kapok [pluimen Cr ins Zeegras AT LE MEUBELEN "on<®er<* Eetplaatsen, Slaapkamers, Salons, P Stoelen, Zetels, Tapijten, enz. Leveringen vrachtvrij, per tram, per spoor of per aatokamions. De Magazijnen zijn 's Zondags open. De Firma DE STER is overal gekend om zijne grootste keus, beste waren, kleinste prijzen. Klein of groot.A lien cr naartoeKomt zien naar onzegroote tentoonstellingszalen en uitstallingen. Eiken kooper wordt een verrassend geschenk aangeboden op vertoon dezer aankondiging. Honderden Engelsche Bedden B^ddecoutils in alle prijzen Sargies Bedspreien Kinderbedden, Kindervoituren, enz. rase cSu Tsmple CHAPEAUX, VOILES, ETC. Chemiserie pour Hommes, Cols, Cravates, Chaussettes, etc. Ouvert Dimanches et jours de fête. Vermeulen luster j, P. ¥©mi®ulen Scsur Dixmudestraat, YPER f Rue de Dixmude, YPRES aat SUCCESSEUR OPVOLGER - weten aan zijne achtbare kiienten II informe sa clientèle que sa brasserie est lat zijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est a même de fournir 'ij voortaan bier levert van hoedanigheid rAnnndnnt in minium H'nvnnt 'Is vóór den oorlog. de la bière répondant h la qualité d'avant guerre. amateur d'auto n'aura plus d'hésitation Car... ce sont les voitures qui lui donneront PLEINE EMTIÈRE SATISFACTION par leur construction robuste leur fini irréprochable de mécanique leur ligne impeccable leur prix modique a portée de ttes les bourses. La 6/8 CV. cond. inter., 4 places, 4 portes 28 700 fr. Beiges La 10 CV. cond. inter., 5 places, 4 portes 40.000 frBeiges Garage DEVOS DEWANCKEL Porte de Menin, YPRES Tél. 55 wendt U tot het vermaard huis PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerkeu, huwelijken en familiegroepen. 41 het iverk is gewaarborgd.Spoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. Voor uwe AUTOS wendt U tot de Groote Markt Yper Nieuwe en occasie autos. Aankoop en over name. Verkoop met krediet. Pour AUTOS neufs et d'occasion, achat et reprise, vente a crédit, adressez vous au Grand'Place YPRES aangeslagen in Douanen 450 fr. tot 500 fr. in plaats van 800 fr. en met WAARBORG verkocht Velos van alle merken, volkomen nieuw, voor Heeren, Damen, Kinders.Koersen half-koers velos, die, het mag gezeid worden, alle verwachtin gen zullen overtreffen. Ook occasie velos vanaf 150 tot 250 fr. Alle wisselstukken en herstellingen bij 161, Meenensteen weg, YPER. Bij hem ook te bekomen nieuwe en occasie naaimachienen met 10 jaar waarborg. ALLE WISSELSTUKKEN Naalden voor alle slach van machienen van de Naaimachien "VICI" Autos "ESSEX" VOORDEZEN ANCIENNEMENT RENAULT Huis Achille PRIEM

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1928 | | pagina 1