if 8yFZ£BÜEII BWBELDEBS 01tijd 25 tot 50 Gpafzep^en in (pagazijn in alle ppijzen. i - Craye-Oasn WYPELIER -TAFFIN N.V. li ené SCHMIDT-A CHE Breuken Hel oudste en heslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek Ier plaats. r Ferdinand tuaierbieu-mem In de Puppen ills itlar ner- an flrfluinuisrlien (DflRSDEREN SGHOUCÜEN in magazijn. Groote kens van K,if>dem/o:tuuen s VAN DEN 800GAERDE E. BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER Chieorei in fijn poeder, semoule en graan. HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage| Automobielen Garage DevosS Damanekel Hoogspannings-, üieht- en Dnijfknaehtinpiehtingen Dixmudestraa14, YPER. ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN HUIS AIMGRUWEZ Telefoon 186 21, MEENENSTEEfiWEG, 21. Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de Telefoon 46 3 YPER Postcheck. 107.411 |j JL Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen 9 Vermindering v Oorlogsin alieden J *ev' HUIS Boteustraat, 56, YPE£? Artikelen voor Naaisters VINS EN GROS OUSTRIC C° Altijd de KLEIN Laatste Nieuwigheden De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. Bouwstoffen en Kolen GROOT Ferdinand Wate^bley-Riem Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. Effen en Gegolfde Cimentplaten - Draineerbuizen NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT AFDEELING YPER Veemarkt. \PEIt ALGEMEENE 61e(jtpifi(jQtie Onclepnemingen Moden-artikeien in 't Groot 2 - 4, Boterstraat Y I* I'. It 0estel^ en plons op oonOpoog. Verkoop van allerhan 9 slesTische toestellen. UITERST VERZORGD WERK. n ii'fii O Mnonwc 14, Boterstraai, 14 Vanaf 275 frank. Groote keus van Plooiwagens, Parken £irsr-M - HANDELSREGISTER 1403 TELEFOON 11 HUIS. VAN VERTROUWEN en Kroostrijke Gewinnen. VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerise Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av. Maréchal Foch, LIBOURNE (Gironde) Grande Oistillerie Dijonnaise Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Succ. E. /an den Boogaerde Apéritifs - Liqueurs - Sirops de fruit CTr- M l vnmturu GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. MSSOS £dQBHHM«HUËl Ev. BAETE-TONNON Statieplaats YPER PI. dela Station LokaalLocalC. S, Y. K H M.Y—ECY CP.Y. Dépöt des produits de ces deux firmes chez M. CEULENAERE Ypres rue Courte de Thourout, 22. Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix üxe - Prix moderi. Koud Buffet - Buffet froid aan alle uren a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommee Naamlooze Vennootschap ten K; pita!e van 4 OOO.OOO fr. EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. Gering benzineverbruik Lange levensduur Zeer lage kosten van onderhoud. Vraagt gratis onze catalogus en betalingsvoorwaarden. Tel. 55. Meenenpoort. YPER. Tel. 55. Kleerstoffen, Witgoed. Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGE> Telefoon 60 Yper dicht bij de Halle Postcheck 37.177 L MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist A.DUMONCEAll BELGISCHE FIRMA Opgericht in 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 327, Wellingstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhouten. landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van k 50 jaren nog genezen van jgfc.-w zakbreuk. Mad. Wed. Vervnoesen, 66, Ransfortstraat, St-Jans-Molenbeek, was na twee operaties van darmuitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Lippens, Kloefstraat te GeeraardsbeT- gen, zijn jongen genezen op 4 maanden van dubbel breuk. M. G. Desmet, 19, Sergeant Debruynestr. te Cureghem. genezen van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machinist* op den spoorweg, 52, Avendoorer.straat Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossin* bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valscb* beloften, en mits matige prijs en alK WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos Is en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER, 1- en 3" Zaterdag der maanA Hotel du Nord 63, Statiestr- KORTR1JK, 2' en 4£ Maandag, Hotel des Flandres Statie- Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Meuse- Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 6