GRAFZERKEN GRAFKELDERS 0ltijd 25 tot 50 Gpofzepl^en in (nogozijn in olie ppijzen. P- Craye Casn i WYPELIER-TAFFIN N.V. Retié SCHMIDT-A CKE In de Puppen Breuken Het oudste en bestkoopste Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. (Sranö JSa3ar be la 1Rue au Töeurre Groote keus van Kindem/oitunen BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI Chieopei in fijn poeder, semoule en graan. Ferdinand uiaiermeiiRiein HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage 61e(jtpifi(jQtie Ondernemingen Automobielen Garage Devos Demanckel Hoogspannings-, Licht- en Drijfkraehtinriehtingen. Dirtmudestraat, 14, YPER. VAN DEN BOOQAERDE E. 21, |VIEEfiENSTEEriWEG, 21, (DARfDEREN SGROUttlEJ} in magazijn. HUIS Bote^straat, 56, YPEH ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN KLEIN sssLm GROOT YPER De SPAARZAAMSTE in 't gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen AFDEELING YPER ALGEMEENE HUIS AIMË GRUWEZ OUSTRIC C° Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 Telefoon 186 Olie marmer- en Arduinuierken KEUS VAN geplaatst binnen de Telefoon 463 YPER 14, Botsrstraat, 14 Postcheck. 107.411 I f Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT EIKEN en ACAJOU MOULUREN Veemarkt, YPER Telefoon 154. Bouwstoffen en Kolen Ev. BAETE-TONNON Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel.! Gering benzineverbruik Lange levensduur Zeer lage kosten van onderhoud. Vraagt gratis onze catalogus en betalingsvoorwaarden. Tel. 55. Meenenpoort, YPER. Tel. 55. Moden-artikelen in 't Groot FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 0estel{ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. VINS EN GROS Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av. Maréchal Foch, L1B0URNE (Gironde) Grande Distlllerie Dijonnalse Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Succ. E. Van den Ooogaerde Dépöt des produits de ces deux firmes chez M. CEULENAERE Ypres rue Courte de Thourout, 22. Aannemer MAAGZAKKING A. DUMONCEAU YPER, 1" en 3e Zaterdag der maand, Hotel du Nord 63, Statiestr. KORTRIJK, 26 en 4* Maandag, Hotel des Flandrea Statia. Hector Timmerman UITERST VERZORGD WERK. 24 uren 'E* mf HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. HANDELSREGISTER 1403 TELEFOON ÏOI VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen .Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocalC. S. Y. K. H. M. Y. - E.C.Y. - C'.P.Y. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS d prix üxe Prix moderéi Koud Buffet Buffet frold aan alle uren. i tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommée Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 000,000 fr. Kleer»toffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. 2 - 4, Boterstraat V" IIK f i dicht bij de Halle Postcheck 37.177 Apéritifs - Liqueurs -Sirops de fruit van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKING genezing gewaarborgd door de nieuwe gebrsve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Professor-Specialist BELGISCHE FIRMA Opgericht ln 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIE8 Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1WS Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 337, Wellingstraat te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet nu alle wer ken zonder band. HL J.-B. Yandenhontrn, landbouwer te Asbeek-As- sche op den ouderdom van 50 Jaren nog genezen van zakbreuk. Mad. Wed. Vermoesen, 66, Ransfortstraat, St-Jans-Molenbeek, was na twee operatie# van darmuitstorting aangetast, Is op 1 Jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 Jaai genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mld- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak breuk. M. Lippens, Kloefstraat te Geeraardsber- gen, zijn jongen genezen op 4 maanden van dubbel breuk. M. G. Desmet, 19, Sergeant Debruynestr., te Cureghem, genezen van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avendoorenstra&t, Thienen. Na 10 jaar lijden der maag vol ledig gezakt vindt verlossing door ons toe stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet zijn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aangenomen hulp, verlossing bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of valsche beloften, en mits matige prijs en alle WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos is en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: Uitlegboekjes op vraag: Rue dt la Msuss, Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4