8RAFZERIEB GRAFKELDERS 24 oren 0ltijd 25 tot 50 GpafzepRen in (pagazijn in olie ppijzen. l I WYPELIER-TAFFIN N.V. Rene SCHMIDT-A CKE Craye-Caen Breuken liet oudste en beslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaats. In de Puppen 21, JVIEEriENSTEEflWEG, 21, Oils marmer- sn oröuinmerKen (DARfDEREN SGHOUOIER in magazijn. (St'anö 1633av be la 'IRue au löeuvce Groote keus van Kindepvoitufen BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER Chioopei in fijn poedep, semoule en gpaan. Ferdinand uiaieriiiev mem HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage 61e(jtpifi(jQtie Ondepnemingen DE ROODE PILLEN HUIS AIMÉ GRUWEZ Hoogspannings-, Liicht- en Drijfkraehtintnehtingen. Dixmudestraat, YPEfy YPER BEIZOÏBM 1931 Effen en Gegolfde Cimentplaten - Draineerbuizen HUIS Boterstraat, 56, YPER ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN klein groot afdeeling YPER ALGEMEENE VAN DEN BOOOAERDE E. oustric C° Ferdinand Waterbley-Riem Telefoon 186 KEUS VAN geplaatst binnen de Telefoon 463 Postcheck. 107.411 14, Boterstraat, 14 Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen HUIS VAN VERTROUWEN Vermindering v. Oorlogsinvalieden en Kroostrijke Gezinnen. De SPAARZAAMSTE in 'I gebruik, de BESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, PER Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - Bouwstoffen en Kolen Ev. BAETE-TONNON Koud Buffet Buffet frold Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. {-Iet ypeps^he Moden-artikelen in 'tGroot YPEB Postcheck 37.177 Qestel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. VINS EN GROS Grande Oistillerie Dijonnaise Succ. E. Van den Boogaerde Aannemer UITERST VERZORGD WERK. j. Cll XVI UUM1 IJKt UCclilllCll. EIKEN en ACAJOU MOULUREN Telefoon 154. HANDELSREGISTER 1 lOlt TELEFOON ÏOI VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S, Y. K. H. M. Y. E.C.Y. - C P.Y. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS d prix fixe - Prix moderés aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommée. Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.000.000 fr. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos (5.00 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteif van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper T 2 - 4, Boterstraat dicht bij de Halle Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LlBOURNE(Gironde) Fondée en 1836 BRUXELLES D1J0N Apéritifs - Liqueurs - Sirops de fruit Depót des produits de ces deux firmes chez M. GEULENAERE a Ypres rue Courte de Thourout, 22. van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. nier- MA AGZAK.KING maag-, baarmoederzakking genezing gewaarborgd door de nieuwe gebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemder Professor-Specialist A. DUMONCEAU BELGISCHE FIRMA Opgericht in 1885. DIPLOMAS GOUDEN MEDALIES Tentoonstelling Luik en Antwerpen 1930 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 321, Wellingstraat te Beei op 7 maanden genezen breuk, doet nu alle wer ken zonder band. M. J.-B. Vandenhoi landbouwer te Asbeek-as- sche op den ouderdom vis 50 jaren nog genezen ver zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, lk" Brussel, was na twee operaties van dar®' uitstorting aangetast, is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 jee-' genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht Gravinne-te-Mk' delburg» (Vlaanderen), genezen van zei' breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, (bij Antwerpen) genezen van darmzakkisT M. Bonte Frans, Stuivenberg te OostcaBl genezen op 7 maanden van dubbel breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machinist op den spoorweg, 52, AvendooreEStras- Thienen. Na 10 jaar lijden der maag v#' ledig gezakt vindt verlossing door ons V? stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet s? werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze thode hebben aangenomen hulp, verlossi» bekomen, eerlijk en rechtzinnig behang' worden zonder kwakzalverijen of valse* beloften, en mits matige prijs en n* WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure YPER: de 1" Zaterdag der maan*1 Hotel du Nord 63, Statief KORTRIJK, 2" en 4e Maandag, Hotel des Flandres Stat* Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Me®* Brussel. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4