GRAFZESKEtl GRAFKELDERS Altijd 25 tot 50 éipofzep^en in (pagozijo in alle ppijzen WYPELÏEH-TAFFIN N.V. m Craye - Caen René SCHMIDT-A CKE Breuker llel oudste en beslkoopsle Huis der streek. - Overtuigt U, door een bezoek ter plaat r In de Poppen Ghieorei in fijn poeder, semoule en graan. Hoogspannings-, Dicht- en Drijfkpaehtinriehtingen. Dixmudestraat, 14, YPER. BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN klein ss groot oustric c° HOTEL CONTINENTAL Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage afdeeling YPER ALGEMEENE 61e(jtpifi(?atie Ondernemingen DE ROODE PILLEN Telefoon 186 21, JVIEEflENSTEEriWEG, 21, Telefoon qiib maPiiier- en MiwHen KEUS VAN (DftRlDEREfl SGHOÜBIEU in magazijn. geplaatst binnen de YPER Postcheck. 107.411 g! jj Telefoon 46 3 <5ranö ÏBa^ar be IalRue au TBeuvce SEIZO FGXNT 1931 Groote keus van Kiudetwoitupen Vanaf 275 frank. Laatste nieuwe modellen aan de laagste prijzen van de vermaar de merken TORCK en SWAN. Groote keus van Plooiwagens, Parken en Kinderstoelen. Vrijen Ingang - Vaste Prijzen YPER HUIS Bote^straat, 56, YPEH Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - VINS EN GROS VAN DEN BOOGAERDE Grande Distillerie Dijonnai Succ. E. Van den Boogaer De SPAARZAAMSTE in '1 gebruik, de BESTKO0PSTE en de BESTE. Een enkeie proefneming moet alle onbevooroordeelde huisvrouwen overtuigen. M—mmb—ssaaiarr iwaawr TmrnrfssBsosmfsJOiAi^, ~js. Effen en Gegolfde Cimentplaten -- Draineerbuizen NOORDSCH en AMERIKAANSCH HOUT Veemarkt, YPER Telefoon 154. Bouwstoffen en Kolen Ferdinand uiaierniesfRiem Ev. BAETE-TONNON Koud Buffet Buffet froid Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. [Jet ypei»5£be C?oll^ HUIS AIMÉ GRUWEZ Moden-artikelen in 't Groot 0estel( en plons op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. Ferdinand Waterbley-Rie Aannemer Hector Timmer ma UITERST VERZORGD WERK n uren 14, Boteratraat, 14 HUIS VAN VERTROUWEN 2 Vermindering v Oorlogsinvaliden en Kroostrijke Gezinnen. .iniiiWBPr •aaaiuuiiKni a a kikibim ■iiii •- a m n -nBnpmBOPtmBT-N"-"»- •"■tint 'j« r-rj vm w w n vmx a r ut u.M«iD«*BMRiivi(airai>iBiBB»BaiuMiiimrDinran»i«HHin»«HiifliBiinii«mBsniimniM*ti HANDELSREGISTER 1 103 TELEFOON ÏOI VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerisé Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. Vins authentiques et garantis d'origi 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.MaréchalFoch, LIBOURNE(Giroil Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Aperitifs - Liqueurs - Sirops de Jru EIKEN en ACAJOU MOULUREN .ja\snturiijsnu GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize. Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Statieplaats YPER PI. de la Station LokaalLocal C. S, Y. K. H. M. Y. E CY - C P.Y. NOENMALEN aan vaste en matige prijxen. DINERS a prix üxe Prix moderé: aan alle uren. a tout heure. Gekende Wijnkelder - Cave renommee Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4.000.000 fr. genezen de verstoptheid, zij maken het bloed zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen hoofdpijn, draainissen. trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheidha het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.C0 fr. Het BESTE en ZEKERSTE middel om regelmatig het blad te ontvangen, is een abonnement vragen in de post op Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. FOURRÜREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat dicht bij de Halle Postchcck 37.177 Dëpöt des produits de ces deux firmi chez M. CEULENAERE Ypr rue Courte de Thourout, 22. van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPEF MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARMOEDERZAKKIl genezing gewaarborgd door de nieuwe eebre teerde VEERLOOZE t stellen van den beroem: Professor- Specialist A. DUMONCEA BELGISCHE FIRMA Opgericht in 181 DIPLOMAS GOUDEN MEDALtt- Tentoonstelling Luik en Antwerpen 15 Ziehier bewijzen M. Henri Mestdagh, 3. Wellingstraat te Beerns op 7 maanden genezen breuk, doet nu alle ken zonder band. M. J.-B. Vandenboi landbouwer te Asbeek sche op den ouderdom 50 jaren nog genezen zakbreuk. Mad. Begeman, Quai de Marimont, V Brussel, was na twee operaties van di uitstorting aangetast, is op 1 jaar door corselet genezen. Mad. Snauwaert te Zedelghem, op 1 genezen van zware navelbreuk. ML Welvaart, gehucht Gravinne-te- delburg» (Vlaanderen), genezen van breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, (bij Antwerpen) genezen van dan M. Bonte Frans, Stuivenberg te genezen op 7 maanden van dubbel breuk MAAGZAKKING: G. Fastre, op den spoorweg, 52, Avendoori Thienen. Na 10 jaar lijden der maag ledig gezakt vindt verlossing door ons stel; eet, drinkt zonder stoornis, doet werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze thode hebben aangenomen hulp, verl<* bekomen, eerlijk en rechtzinnig behang worden zonder kwakzalverijen of va» beloften, en mits matige prijs en WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kostel<*f en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ur* YPER, de lc' en 3e Zaterdag maand. Hotel du Nord 63, Static* KORTRIJK, 2e en 4e Maandag, Hotel des Flandres Uitlegboekjes op vraag: Rue de la Brussel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1931 | | pagina 4