if WYPELIER-TAFFIN N. V, Breuken IWné SCHMIDÏ-ACKE P. Craye-Caen In de Puppen algemeene BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI YPER Chieonei in fijn poeder semoule en graan DE ROODE PILLEN HOTEL CONTINENTAL m. Jerome OfiVH, fiemeenie sekreieris, ie Briesen. (BranöBasav ï>e la 1Rtte auTBeurre jj Ferdinand üüaier&ieii-fflein Omnium de Constructions Electriques et d'Appareillage afdeeling yper 61e(jtPifi(jatie Ondernemingen Hoogspannings-, Liieht- en Drijfknaehtinriehtingen. Dixmudestraat, 14, YPER. Alle slag van MOULUREN ZIJDEN STOFFEN VOERINGEN BURGERSTAND VAN MARKTPRIJZEN 8 OLMEN HANDELSHUIS De SPAARZUMSTE in 'l gebrnk, ie iESTKOOPSTE en de BESTE. Een enkele proefneming moet alle onbevoorcordeelde huisvrouwen overtuigen. Moden-artikelen in 't Groot Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Moerstraat, 19, Brugge Bouwmaterialen VINS BN GROS VAN DEN BOOGAERDE E. OUSTRIC C° Ferdinand Waterbïey-Riem BIJZONDERHEID VAN 1*piple£, (Dultiple^, Lxamelé, 01o(», enz. üeeningen op eerste hypotheken Plaatsingen op de Spaarkas Laat uw geld in West- VI - anderen. HANDELAARS Vraagt eene Aankondiging in <kHet Ypersche Volk,, Telefoon Nr463 YPFR Postcheck 107.411 1 Zeer voordeelige prijzen. Bouwstoffen en Kolen Vrijen Ingang. Vaste prijzen Altijd een groote keus van de volgende artikelen Afslag 5 t. h. aan Kroostrijke gezinnen en Gorlogsinvalieden. Telefoon 154 1, Veemarkt, 1, YPER Brussel - 194-196, Alsembergschensteenweg - Brussel. Artikelen voor Naaisters Altijd de Laatste Nieuwigheden - KLEIN GROOT 0estel^ en plans op aanüpaag. Verkoop van allerhande electrische toestellen. HANDEL OVER TE NEMEN IEPER, van 10 tot 10 Maart 1922. Geboorten. Desnur Anais. Mondstr. Serpentier Antoine. Recollettenpoort. Radys Cecile. Lange Torhoutstr. Claeys Pierre, Poperingestw. Willemyns Georgette, Zonnebekesteenweg. Overlijdens. Heddebauw Emiel, 68 j., klompenmaker, ongeh., Lange Torhoutstr. Peene Elodie, 74 j., ongeh., Groote Markt. Polley Svlvie. 65 j huishoud ster, echtg Pittellioen René, Lange Tor houtstr. Monkerhey André, 7 mVee markt. Verslype Sophie. 91 J., z b.. ongeh,, Meenenstw. Dezitter Maria. 83 j., wed. Delanghe Hippoliet, Rijke Kla- renstr. Eiegryse Victorine, 48 j., echtg. Van Laeken Jerome. Poperingesteenwee POPERÏNGE, van 10 tot 17 Maart 1932. Geboorten. 86. Deneire Paula, d. v. Adrien en Logie Eveline, M. DeWulfstr. 87. Bonduelle Alfons, z. v. Leopold en Huyghe Juliana. Reningelst. 88. Lam- paert Yvonne, d. v. Achiel en Legrand Irma, Elverdinge. 90. Vannieuwenhuyze Suzanne, d. v. Urbain en Lebbe Maria, K. Reningelststr. 91. Scheerlinck Ju- lien, z. v. Alidoor en De Scheermaecker Victoria, M. Eie Wulfstr. 92. Louwagie Georges, z. v. Odile en Smagghe Rachel, Casselstr 93. Vanelslande Marie-José, z. v. Remi en Heughebaert Leonie, Hoog- staede. 94. Keyngnaert Paul, z. v. Ge rard en Deleu Rachel. Casselstr 95. Sohier Gerard, z. v. Camiel en Corselis Jeanne, Roesbrugge. 96. Lefever Ce cile, d. v. Lucien en Bourgeois Maria, Casselstr. 97. Indervuyst Paul, z. v. Da niël en Debruyne Maria, Trommelaarstr. Overlijdens. 50. Decrock Louis, 5 L j„ z. v. Jeremie en Bouw Emma. Westoutre. 51. Loridan Henri, 68 j., wed. Sperlae- ken Aloïsia, Boeschepestraat. Beloften. 17. Vanlaeres Jules, land- werker, Roesbrugge en Decoker Maria, huiswerkster. Pop. 18. Vanuxem Va leer. timmerman en Blondeel Marcella, z. b., b. v. Pop. 19. Wullus Remi, land bouwer, Watou en Beddeleem Maria. z. b.. Pop. 20. Vandewynckel Gaston, slach ter. Hellemnes (Pr.) en Callens Julia, z. b., Ansegem. 21. Techel Albert, fa briekwerker, Pop. en Loncke Maria, z. b., Elverdinge. 22. Paesschesoone Hector, landwerken Pop. en Platteeuw Celina, landwerkster, Roesbrugge-Haringe. 23. Cappelaere Achille, beenhouwer, Pop. en Wullus Madeleine, z. b.. Watou. 24. Deraeve André, koopman, Pop. en Saelen Jeanne, z. b. Watou. 25. Bruynooghe Arthur, drukkersgast en Vanuxem So phie, strijkster, b. v. Pop. 26. Deque- ker Valère. landb. en Gesquiere Maria, z. b., b. v. Pop. 27. Devos Remi, z. b. en Gekiere Madeleine, z. b.,- b. v. Pop. WATOU, maand Februari 1932. Geboorten. Pattyn Roland, z. v. Jules en Doolaeghe Adronie. Deheegher Al- bert, z. v. Gaston en Degrauwe Irma. Vandenabeele André, z. v. Jules en Beau- prez Marie. Overlijdens. Bertier Sophie. 77 j.. echtg. Karei Demol. DeschUder Leonie, 73 j., echtg. Joannes Deberghe. Ver- haeghe Maria, 12 j., d. v. Henri en Fla- mey Maria. Dequidt Gaston, 40 j., ongehuwd. Huwelijken. Huyghe Julien te Win- nezeele en Decaesteker Angela te Watou. Gruwier Désiré te Elverdinge en Gous- sey Madeleine te Watou. Vuylsteker Maurice te Godewaersvelde en Top Ju dith te Watou. leper, 12 Maart. Tarwe 70-74; kla verzaad 1600-1700; rogge 63-65; haver 85- 90; brouwersgerst 83-86; voedergerst 78- 80; erwten 100-103; maïs 65-68; paarde- boonen 93-96; aardappelen 50-55; boter 16-17; eieren 0.35-0.37; biggen 60-90 en 3.50-4.00 den kilo; strooi 18-20; hooi 35- 40; ruw vlas 30-50; chicoreiboonen 85-87. Poperinge, 18 Maart. Tarwe 80; rog ge 80; haver 80; aardappehn 48; boter 15-18; eieren 0.31; hoppe (1931) 250. Eieren 0.40-0.45; boter 18-19. Diksmuide, 14 Maart. Boter 16-18; eieren 0.38-0.40; aardappelen 50; tarwe 80-85; rogge 65-68; haver 85-90; strooi 150-170; hooi 300-320; voederbeeten 75-90; gerst 85-90. BEHEER DER DOMEINEN De Ontvanger der Domeinen te Yper zal overgaan op DINSDAG 22 >L\ART 1932 om 3 u. namiddag, in hei Gasthof Aux trois Suisses Groote Markt te Yper, tot de OPENBARE VERKOOPING van hebbende tot 1 m. 80 omtrek en wassen de langs de baan Elzendamme-Yper. op grondgebied WOESTEN en ELVERDINGHE. Bijzondere voorwaarden: De verkooping geschiedt per koop en niet per massa, als ook bij middel van schriftelijke aanbie dingen per in de post aanbevolen brief, ten laatste op Maandag 21 Maart 1932, ten bureele der Domeinen te bestellen. Onkosten 15%. Voor alle inlichtingen wende men zich ten voornoemde kantore. Rijsselstraat, 71, te Yper. Studie van de Notarissen Ernest DE COCK te Yper Paul VANDER EECKEN te Gent en G. DE VUYST te Bosbeke. OP WOENSDAG 20 APRIL 1932 om 3 u. zeer stipt namiddag, te Yper, Groote Markt, in 't Gasthof Het Zweerd bij de Wed. Dolfen. INSTEL met PREMIE van een nieuwgebouwd wel geschikt voor allen handel, TE YPER, Dixmudestraat, met garage uitgevende in de Jansenius- straat, samen groot 4 a. 05 ca. volgens meeting. Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. OVERSLAG: WOENSDAG 4 MEI 1932. oiiuil HUIS AIMÊ GRUWEZ Ël Kleerstoffen, Witgoed, Merceriën Sajetten, enz. FOURRUREN - HERSTELLINGEN Telefoon 60 Yper 2 - 4, Boterstraat "V" I Ffc dicht bij de Halle Postcheck 37.177 genezen de verstoptheid, zij maken het blotd zuiver, de maag net en de inge wanden vrij. Zij vermijden en genezen: hoofdpijn, draainissen, trage spijsver tering, het overgeven, het zuur, de sla- perachtigheid na het eten, de winden, de kolieken, de leverstoornis, de len denpijn, enz. Te verkrijgen in alle Apotheken. De doos 6.00 fr. Wordt gevraagd VERTEGENWOORDIGER Vlaamsch en Fransch kennend, liefst teekenaar Schrijven T. B. H. W., Bureel van 't blad. Vins authentiques et garantis d'origine 23, Rue Claessens, BRUXELLES Av.Maréchal Foch, LIBOURNE(Gironde) Grande Distillerie Dijonnaise Fondée en 1836 BRUXELLES DIJON Succ. E. Van den «oogaerde Apèritifs - Liqueurs - Sirops de fruit Dépöt des produits de ces deux firmes chez M. GEULENAERE Ypres rue Courte de Thourout, 22. Aannemer van Openbare en private werken Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. jMOOlRDSCH- Af/IERIKAANSCH HOUT Het toevertrouwd geld wordt uitsluitelijk gebruikt voor hypothekaire leeningen bij voorkeur in West-Vlaanderen. De Maatschappij ontzegt zich alle andere werkzaamheden. I Ev. BAETE-TONNON Statieplaats YPER Pl.dela Station Lokaal Local C. S. Y. KHMY E C Y C P-Y Voor nadere inlichtingen, wend U tot den Gewestelijken Agent: I NOENM A LEN aan vaste en matige prijzen. DINERS d *>rix hxe - Prix modern Koud Buffet Buffet frold aan alle uren. A tout heure. Gekende Wijnkelder Gave renommée GROOT (Allerhande) KLEIN Zeer genadige prijzen. Spoedige en kostelooze bestellingen ten huize Telefoon 125 De Haernestraat, 15, YPER. Huisgerief, gleis- en glaswerk, porselein, koffie- en tafelserviesen, enz. Schouwgarnituren, vazen, artikelen voor geschenken, alle slag van fantasie-artikelen. Speelgoed: fietsjes, kinderautos, mandenwerk, vogelkooien in allen aard. Reisartikelen: valiezen en reiskoffers. Marokijnartikelen: saccochen, portefeuilles, porte-monnaies, tabakzakken, enz. Kindervoituren, merk Swan plooiwagens, parken en kinderstoelen. mi Asa Naamlooze Vennootschap ten Kapitale van 4 0G0.000 fr. HUIS HANDELSREGISTER 1 io:t TELEFOON 1 O 1 VOLLEDIGE KEUS IN Kousen en Zokken Zijde Wol Mercerise Fantaisieartikelen voor Kinderen Mercerie Breigoed Nieuwigheden Linnen Manshemden Cols Plastrons. Boterstraat, 56, YPER MAAGZAKKING NIER-, MAAG-, BAARM OEDERZAKKING genezing gewaarborgd door dl nieuwe eebreve- teerde VEERLOOZE toe stellen van den beroemden Prol essor-Soectalist A. DLMONCEAU BELOISCHF FIRMA Opgericht In 1885. DIPLOMAS :-: GOUDEN M E DALIES Tentoonste Hing Luik en Antwerpen 1930 Zit hier b ijzen M. Henri Mrstdagh, 327, Wellingstraat 1 Beernem, op 7 maanden genezen van breuk, doet n alle w ar ken zonder band. M. J.-B. Vandenhoi'l i, landbouwer te Asbeek-As- sche oi) den ouderdom van 50 jaren nog genezen van zakbre uk. Mad. Begeman, Qual de Marimont, 146, Brussel, was na twee operaties van darm- uitstorting aangetast, Is op 1 jaar door ons corselet genezen. Mad. Snauwaert te I iedelghem, op 1 Jaar genezen van zware navelbreuk. M. Welvaart, gehucht GravInne-te-Mid- delburg» (Vlaanderen), genezen van zak- breuk. M. Deridder Jos., Blauwbrugstr., 51, Nlel (bij Antwerpen) genezen van darmzakking. M. Bonte Frans. Stuivenberg te Oostcamp, genezen op 7 maanden van dub! el breuk. MAAGZAKKING: G. Fastre, machiniste op den spoorweg, 52, Avenduorenstreat, Thienen. Na 10 jaar lijden dei maag vol ledig gezakt vindt verlossing dcor ons toe stel; eet, drinkt zonder stoorrJ3, doet zijn werk zonder ongemak. WILT GIJ gelijk duizenden die onze me thode hebben aang nomen lu.'r), verlossing bekomen, eerlijk er rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalveri;rr of valsche beloften, en mits matige prijs en alle WAARBORG! Brengt ons een bezoek dat kosteloos is en U tot niets verplicht, van 9 tot 2 ure te: YPER, de le en 3° Zaterdag der maand. Hotel du Nord 63, Statiestr. KORTRIJK, 2' en 4e Maandag, Hötel des Flandre* Statie. Uitlegboekles op vraag- Roe d' la Me use i GENT Fortuin gewaarborgd Groote Likeurstokerij, met mede- gaande woonhuis, magazijnen en ma teriaal. De schoonste en grootste kliënteel van Gent. ANATOLE DE WILDE, Kandidaat- Notaris, Dierentuinlaan, 46, Gent -f- van 2 tot b uur -f- Bru&iti.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche Volk (1910-1915, 1927-32) | 1932 | | pagina 4