HOFSTEDE Hovenierlanden Hofstede en landen HOFSTEDE ZAAILAND Schoone Hofstede HOFSTEDE ZAAILAND HOFSTEDE, ZAAILAND. RENTENIERSHUIS Een HUIS EEN HUIS HUIZEN igi seis Oroenseliershof, LUSTHOF een huis LANDGOEDEREN HOFSTEDEN, WÜSI HOFSTEDE a HOFSTEDE WEIDE HOFSTEDE sl IBHf ItS ES ÏI HUIS EEN KÜOPilANDELtlülS DRIJ PARTIJEN BOSCH, NIEUWGEBOUWDE HOFSTEDE TAILL1E- EN PLANTSOENBOSCH Studie van den notaris LAUWEBS, t'Ypre. INSTEL met PREMIE OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1895 groot 3-77-33. groot H. 1-67-70. Zaailanden en Weiden groot H. 2-72-69, van H. 1-14-76 groot H. 3-33-60, 22 a. 60 c. A 1. j groot H. 1-13-80, van H 7-41-76 groot H. 3-18-30 Bouwgronden en Hovingen groot 96 a. 30 c. 53. a. van H. 2-47-36 15 a. 10 c. 43 aren DRIJF-EN WAAIGRAS Studie van den notaris PAUL LALWERS, te Yper. OVERSLA G I. STAD YPRE 11. Buitengrondgebied van Y pre, tegen de stad. En 111. Schoone Openbare verkooping van ZEVEN eene om 1 ure, ter herberg Sint Sebastiaen te Oostvleteren, van Gemeente Oostvleteren. KOOPEN 1 TOT 8 MEDE. Verpacht aan Ch. Biliiau.aan 420 fr. s jaars, KOOPEN 9 EN 10. Verpacht aan verscheidene, mits 508 fr. 50 c. 's jaars. KOOPEN 11 TOT EN MET 14. verpacht aan wijlen M. Dumortier, mits 405 fr. 's jaars. KOOPEN 15-16 17. waaronder de persweide groot 5 03 06, verpacht aan Ch. Feryn en andere, mits 612 fr. 's jaars. KOOP 18. gebruikt door .Frangois Noppe, mits 180 fr. bij jare. KOOPEN 19 EN 20. verpacht aan Seraphin Depuydt aan 400 fr. 's jaars. KOOP 21. gebruikt door Amand üailliu, mits 20 fr. 's jaars. KOOP 22. in gebruike door Servaas Deseure, aan 140 fr. 's jaars. KOOPEN 28 TOT EN MET 26. Verpacht aan Oossaert Amand, mits 900 fr. 's jaars. KOOP 27. in gebruike door Charles Louis Baes, aan 280 fr. bij jare. Gemeente Woesleri KOOPEN 28 tot 32. Verpacht aan Vanneste Sinaeve, mits 120 fr. 's jaars. KOOP 33. Genruikt van August Lams Kinoo, aan 300 fr. bij jare. KOOP 34. verpacht aan Felix Lefever, rmts 55 fr. 's jaars. Gemeente Reninghe. KOOPEN 35 TOT 40 MEDE. verpacht aan Ch. Butaye-Cornctle, mils 300 fr. bij jare. KOOP 41. Gemeente Noordschote. KOOPEN 42 EN 43. verpacht met koop 41 aan Toortel- boom Van Eecke, te Noordschote, mits 75 fr. 's jaars. Al boven de lasten. Met tusschenkomst van den notaris DE RO te Sint Josse ten-Noode. op Zaterdag 14 September it;u een ure m d'afspanning A la maisou des brassturs Vleeschhuuwers- ot Statiestraat, t'Ypie, van A. Zuidkant der Carton- of liceollen- straat. KOOP l. EEN a 8, met peerdeusial en andere atnankelijk- lieden.Vei pacht aan M. Gustier, under- lieulenant van artillerie tot 1 October 1893 mils ÖUÜ Ir. 's jaars boven de lasten. Ingesteld 7200 fr. KOOP 2. van neiiitjg, n. 10, met zijne afhankelijk heden, grond en hoving. Verpacht aan M. Oésné B-reyne-Devos voor 3, 6 ot 9 jaren ingegaan den eersten Mei 189 l,weder- zijdsehe optie, mils 7ü0 franks 's jaars, hoven de lasten. ingesteld 9700 fr. B. Noordkant der korte Thourout- straat, n. 1, bij de Groote Markt. KOOP 3. met zijnen grond en erve. Verpactit aan M. Jean Uewult tot 1 November 1896 mits 450 li aucs 's jaars, boven de ooiiinbuiien. Ingesteld 3800 fr. C. Westkant der llondstraat n. 66, aan den hoek der Goudenpoortestraat. KOOi' 4. D. Oostkant der Rijsselstraat, n" 177. KOOP 5. ten dienste van herberg Inde nieuwe vetten os met zijne afhankelijkheden. Verpacht aan sieur Arthur Dewitte voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan den 1 April 1891, vvederzijüsche optie, mits 270 francs 's jaars, boven de contributieu en gebruikt door Isidore Wuylens. Ingesteld 3700 fr. E. Westkant der Boomgaardstraat 3.- KOOP 6. met magazijn, werkwinkel medegaande grond en erve. Verpacht aan sieur Henri Segers-Budts, tot 1 Juni 1901 mits 280 fr. 's jaars, boven de contributieu. Ingesteld 5700 fr. E. Zuidkant der Elver ding Bestraat '19. KOOP 7. met zijne afhankelijkheden en schoone erve hebbende eene uitgangpoort in 's heere Jansstraat. Verpacht aan M. Narcisse Boudry tot 1 October 1900 mits 425 francs 's jaars, boven de contributieu. Ingesteld 6800 fr. G. Westkant van 's heere Janstraat. KOOPEN 8, 9, 10 en 11. VIER AANEENHOUDENDE n"5 7, 3,3 en 1 met hunnen grond en erve. Gebruikt door Gustave Blckaen, Auguste, Claeys, Alfoiis Polley en Arthur Kinoo ten gezamenlijke prtjze van 28 francs te maande, vrij van lasten. Ingesteld 4450 fr. H. Westkant der Sinte Godelievestraat. KOOP 12. n. 9, gebruikt door Augusie Amelooi aan 8 francs te maande, vrij van lasten. Ingesteld 1375 fr. A. Wijk Sint Jacobs, gehucalit Ctoijes, langs den steenweg naar Zonnebeke. KOOP 13. Een schoonen goeden welgelegen groot onder bebouwden grond, hovemer- latid, zaailand en weide 5 li. 71 a. 22 e., gekadastreerd sectie B, NüS 23, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, uitmakende eetien biok. Gebruikt tot i October 1895 door sieur Joannes Van Isacker, mits '1000 francs 's jaars, boven de contiibutiëu. Ingesteld 33.600 fr. B. Wijk Sint Niklaais,langs den steen- wea van Yper naar Vlamertinghe. KOOP 14. Eenen welbeplanlen met Pavtlluen groot 48 a. 28 c., Sectie E, Nus 211a en 213a. Verpacht aan hel klooster der Rousbrugge Damen i'Ypre, lol 10 Februari 1902 aan 173 francs 's jaars, boven de contributieu. ingesteld 3600 fr. met verdei e gerieflijkheden, peui denstal, remise, grond en hoving hebbende uitgang- poort in de Goudenpoortestraat. Vefpacht aan M. den doctor Van Robaeys tut 15 November 1895 mits 500 francs 's jaars, boven de contributieu. Ingesteld 8000 Ir. i gelegen te ZONNEBEKE, VLAMERTINGHE, RENING HELST, W YTSCHAETE, WESTN1EUYYKERKE, WAASTEN, PLO EG STEEKT (Beigië) en GODEVVAERSVELDE (Vkankrijk, Verdeeld in Jolen volgens plakbrieven. Ingesteld 37.800 fr. Met tusschenkomst van den notari I>E ItO te Sint Josse-ten-Noode. (450s Kantoor van den Notaris PAUL LAUWERS, t'Ypre. BIJ STERFGEVAL. t' Yper, schoone en goed© en O Gemeente Sint Jan-bij-Yper nabij d'herberg 't Hemelrijk. 4° Eene gelegen te SINT JAN bu Ypre, LANGEMARCK, WESTVLETEREN, LOO, ALVERINGHEM en WULVERINGHEM. groot H.2. 76 02 verpacht tot Tle" October 1897, aan Damiaan Bourdean, eigenaar der gebouwen, mits 215 fr. 's jaars. Gemeenten Sint Jan Langemarck tegen de kalsijde van Langemarck naar Boesinghe en bij het gehucht Pilckem. 2° Eene groot II. 23.38.18, verpacht tot l8te" October 1897, aan Ch. Hugedooren mits 2212 fr. 's jaars. Gemeente Westvleteren Langst den weg leidende van de herberg de Coppernolle naar het gehucht den Eyk. 3' Eene van II. 16.95.50, verpacht lot Tle" October 1900, aan Frederic Eieu, mits 1850 fr. 's jaars. 4U Eene groot 11. 8.08.40 verpacht tot lsle October 1898, aan Francois en Sophie lluyghe mits 800 fr. 's jaars. Na bij Crombeke dorp en de kal sijde leidende van Poperinghe naar Crombeke. 5° Eene van 44 aren 71 centiaren, verpacht tot T,c" October 1899 aan Frederic üeracve mits 65 fr. 's jaars. Tegen het klooster van St-Sixte. 6" Drij perceelen groot II. 2.44.40 gekadastreerd S. L). n» 407, 688 en 691 in regie. Gemeente Loo. Nabij het dorp 7° Eene van H. 10.24.95. verpacht tot islt" October 1901, aan 458 lOFsj

HISTORISCHE KRANTEN

Journal d’Ypres (1874-1913) | 1895 | | pagina 3