VAN YPEREN EN VAN het ARRONDISSEMENT. P R O V I N T I A L E li 1 E 1 N G 24 Mei 1873. UITSLAG: os 195 189 Zaturdag 29 Mei 1875. Tiende Jaer. Nummer 491. lc Bureel. 2e Bureel 3ö Bureel. 4e Bureel 5e Bureel. Tótael. Ingeschrevenen Getal kiezers Geldige briefjes Meerderheid M. LODEWYK BIEBUYCK, Witte briefjes Nietige briefjes Verlorene stemmen 472 204 201 101 6 liet tweede bureel,, (Stadhuis, Benedenzael Het derde bureel, (Palcis van Justitie, Voorzael), velt, Dickebusch, Vlamertingbe en Voormezeele. liet vierde bureel, (Ilallc, Groote /ctel,) schotc, Oostvleteren, Noordscbote, Rcnmghe en Woestcn. Het vyfde bureel, Tooneelzael marek, St-Jan, Brielen en Elverdingbe. 474 409 427 467 2249 250 215 251 209 1255 198 198 244 257 1098 100 100 123 120 550 198 243 257 1082 57 1G 5 12 153 1 1 2 4 9 1 16 s samengesteld uit de kiezers der stad, van letter A tot 11. I tot Z. der gemeenten Beeelacrc, Ghelu- Bocsinghc, Zuyd- Bixschotc, Lange- VANDERGHINSTE-FOSSÉ, 3 Fr. SO F. per Jaer V E K It W E Sb E M. 1" Mei. VAN MEN SCIIRYFT IN BY BOTERSTRAET, 60, Yl'EREN. en in al tie Postkanlooren van het ryk NIEUWSBLAD VOOR GEHEEL HET LAND, vooraf belaelbaer. Men schryft niet min in dan voor een Jacr. Verschynende den Zaturdag van elke week. De aenkondiginsprys is van IS centiemen den regel. De reklamen in 't Nieuwsblad betalen 30 centiemen den regel. —Een nummer genomen op hel Bureel 1S een De liygevoegde nummers voor Artikels, Reklamen of Aenkondigingen kosten 20 franken voor 100 afdruksels. fpyaarasHiWMMt$aa.Tmgvi zuneb saca isasemc ihjjh riiourout-Ostende, 4-80, 9-1 1-S0, 8-05, Ostende-Tliourout, 7-151», 10-10, 12-15, 6-15. Selzaete-Eecloo, 0.05, 1.25, 8.25. Eecloo-Selzaete, 5,35, 10.15, 4.22. Gent-'ferneuzen, (statie) 8.17, 12.15, 7,25. (Aiitwerppoorl) 8 30, 12 40, 7 48. Terneuzen-Gent, 6.00 10,30, 4.40 Selzaete-Lokeren, 9.04, 1.30, 8.30 (den YVoensd. 5.10 m.) Lokeren-Selzaete, 0.00, 10.25, 4.45 (den Dyssendag 9.30) Poperinghe-Yper, 5-15, 7-00, 9-30, 10-55, 2-18, 5-05, 9-20. Yper-Poperinghe, 6-40, 9-07, 12-05, 3-57,6-50,8-45,9-50. Poperinghe-Hazebrouek, 7-03, 12-25,4-17, 7-13,liazebrouck-Poperin- glie-Yper,8 35, 9-50, 4-10, 8-25. Yper-Rousselaere, 7-50,12-25, 6-45. Rousselaere-Yper, 9-25, 1-50, 7-50. Kousselaere-Zfrugge, 5,44 8-48, 11-34, 1-13, 4,39, 7-36, (9 58 Lichterv Lichtervelde-Thourout, 4-28 m. naer Östende. 'Ylwuroui-Lichlervelde 12-02 van Ostende. Brugge-Bo<tsseZ.7-2.5,8-25, 12-50 5-00,6-42,8,45. Liclitervelde-/(or(rt//c, 5-25 m. 9,01, 1,30, 5,37, 7,21. Yper Kortryk,8-34 «9 49,11-15,2-35,5-25,7-18.(1'en 2'kl.)—Kortryk-Yper,7:00(l'en 2"kl.)8-08,11-02, 2-56,5 40,8-49. Yper-Thourout, 7-18, 12-06, C-20, (den Zaturdag ten 5-50 's morgens tot Langhemarck.) Thourout- Yper, 8 40, 1-10, 7-00, (den Zaturdag ten 6-20 's morgens van Langhemarck naer Yper). Comen-Waesten-Le Touquet-Ilouplines-Armentiers, 6-00, 10,15, 12,00, 6,25. Armentiers-Houplines- Le Touquet-Waesten-Comen, 7,25, 10,50, 4,10, 8,40. Comen-YVaesten8-45 m. 9-30 s. Waes- ten-Comen 5-30, 9,50. Kortryk-Brugge,8-05,11-00,12-35, 4-05,6-55,(9 00Licht.)—Brugge-Kortryk,8-25,12-50,5-00,6-42 Brugge, Blankenkerghe, Ileyst, (slfftic,) 7-25, 11-04 2-50, 7-35 - (bassin) 7 31, 11-10, 2 56, 7-41 - Heyst, Blankenberglie, Brugge, 5-45, 8-25, 11-25, 5 30, Ingelmunster Deynze-Gent,5-00,9-41,2-15,— Ingelmunster-Deynze, 6-05 2" kl, 7-15. Gent Deynze, Ingelmunster, 6-58,11-20,4-41, Deynze-Ingelmunster, 1,00. 2e klas 8-20. Ingelmunster-Anseghem, 6-05, 12-55, 6,13. Ansegbem-lngelmunster, 7-42, 2-20, 7-45. Lichtervelde-Dixmtide-Veurne en Dunkerke, 6-30, 9-08, 1-38, 8-00. Üunkerke-Veurne-Dixtnude en Lichtervelde, 6-35, 11-10, 3-40, 5-00. Dixmude-Nieuport,9-50,2-20,8-45.Nieuport-Dixmude,(bains)7-20.11-80,4-18, (Stad) 7,30 12,00 4,20 CORH.ESr'OMDEHrTIBM', KORTBYK BRUSSEL. BRUSSEL KORTRYK. Kortryk v. 6.37 10,53 12.33 3.47 6.35 Brussel a. 9.20 1.35 2.25 5.14 8.54 KORTRYK DOORNYK RYSSEL. Kortryk v. 6.37 10.56 2.54 5.34 8.47 Doornyk a. 7 28 11.47 3.48 6.39 9.41 Ryssel a. 7.38 12.08 4.00 6.35 10.00 KORTRYK GENT. Kortryk v. 0.42 12.31 3.44 0.40 Geilt a. 8.01 1.51 5.04 7.50 BRUGGE GENT BRUSSEL. Brussel v. 5 22 8.28 12.21 5.35 6.47 Kortryk a. 8.02 10.46 2.44 7.86 8.44 RYSSEL DOORNYK KORTRYK. Ryssel v. 5.15 822. Doornyk v. 5.42 8.56 Kortryk a. 6.34 9.47 11.05 2.22 5.20 11.29 2.40 5.39 12 26 3.38 6 33 GENT KORTRYK. Gent v. 5.15 9.33 1.28 4.24 7.21 Kortryk a. 6.34 10.51 2.49 8.31 8.42 BRUSSEL GENT BRUGGE. Brugge v. 6.49ex. 12 34 2,52 3,43ex. 6.43.IBrussel v. 8.14 11.83 3.12ex. 4,59 Gent a. 7.34 1.49 4,07 4.28 7.58. Gent a. 6.00 9.41 1.13 3,25 4.26 6.37 Brussel a. 8,80 4.00 6.02 9 31.lBrugge a. 7.15 10.34 2.33 4,37 5.11 19ex 8.55 7.28 7,22 8.33

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1875 | | pagina 1