COFFRES-FORTS S. VANHOUT HUILES BL4SCBES I VASELINES TE HUREN schoon Bij CALLEWAERT-DE meulenaere, Ier drukkerij van 'l Nieuwsblad, viudt men: Eerste keus van Spelwerkpapier Rekenhoeken per frs en centiemen. Rekenboeken per stuivers. Livreien om naar Vrankrijk te gaan werken. PassavantsBoterpapierenz. enz. wel gelegen Plaats einden Peereboom, n° i7 Zichtbaar alle Maandagen. 80 Zich te wenden Mondstraat, 22, Yper, 14 dagen ter beproeving! IMPORTATION DES Spécialité de GRAISSE A CHARIOTS brevetée Gros Détail Nieuwe gebreveteerde geheel in koper 'lij gelast zich ook met het maken van nieuwe brouwketels. Bezorgd werk. Spoedige bedie ning. Matige prijzen. Koetri)k. 22 Mm' R°ggo oo o Haver oo o Erwoten s 'ira-oclietaUes, solidité toute dpreuve Médailles d'or a l'E tSSm aan fr' 1 26 d0 hillvo en StrRFÖKVAIjIjBJN CorneilJie Juditb,68jaar, echtgenoote van Van denbunder Franciscus, Wijk A. - Marant Char les, 67 jaar, weduwaar van 1» Elisa Doom en 2" Maria Doom, Boesohepestraat. - Hauspie Renó, 5 'jaar, echtgenoot van JustineLefever, Boesche- i ostraat. - Vangheluwon Leonie, 62 jaar werk vrouw, echtgenoote van Fidelis Clabau, Valken berg. -- Loones Charles, ongehuwd, 66 jaar. werkman, Wjjk H. Kinders beneden do 7 jaar Mannelijk 2 Vrouwelijk 2 a graisser Markt, Ie Watou. I Erwoten I Aardappeleu 100 kil. 6 I Botoi' p. Kilo 2 ITarwe p iiect. 16 I Rogge 12 I Booi.en on I Haver is I Ervvotao IAardappelen too kil. 4 I Boter de kil. 2 I kommie. 22 Mei Tarwe p. h. oo c Boonen ü0 0 Aardappelen too kil. o 0 I Rot0r p. kil. o 3 Brugge. 20 Mei Tarwe iOO kil. 17 2! Rogge 15 0 BooneD ia a. Haver }8 g, Er.weten oo 0( Aardappelen 100 kil. 6 o< Hoto? DÖT® kil 9 9? i ASSSSKSpS J vul V.Z1 by gauw gaan of trappen beklimmen in zulke ge- volhm t i stidobi >l'vBMOr!ï!'f'n neemt zonder uit stel de LEVENSKRACHT en weldra zal meni zich beter gevoelen. Moeders die ver zwakt zijn door allerlei verliezen zullen er door versterken en opnieuw kloek en gezond worden ook is dit middel geschikt om de krachten weder te geven na gedane ziekten! Dit middel is alleen te verkrijgen in de apotheek DE WALVISCH, Diepestraat/ lO, «franken de groote flesch. Met opleg van 50 centiemen bekomt men ze franco t' huis.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1899 | | pagina 3