ï1 iiliciekanton Proven Iiliciekanton Langemarck H= SlIIBSSi! BELLE iAl SON J.FIERS-LOUWYCK NAAIM ACHIEN EN PONBORÏ %2 I i René Baelde-Breyne) PILLEK OPGESTOPTHBID t CE-CLE CATHOLIQUE fH. PROCUREUR-BLIECK BloedzulrersMe FR. ROMAN wmmm Onz^ twee r\atior\aie remediën Uitslag der railicieloting van Yper ffin 4 ELROSE HAAR HERSTELLER DE SCI/A T DER DA ME A <k JUFFROUWEN 18 Hotel-Restaurant avec grand jardin Onmogelijke Concurentie buis van Tertrouwen Onderricht gratis ten huize Maatschappij SINGER Geen noodlottige branden meer BOUWING Huis De hem- Weeksteen. l)c Nederlandsche Spaarkas Voordeelige Geldbclt gging 1 OPGELETl Mistrouwt u mNamaaksels! galverdrijvende en zuiverende Jaarlijksche verkoop EEN MILLIOEN doz BORSTP1LLEN van F. Vergauwen, 2-BLOEbPILLE van F. V^rgauwe erj M w ibeke ven trugge oom 84 Wo lou Westvleteren 92 41 28 51 93 67 66 69 89 38 76 83 68 64 39 75 107 55 march 73 j 'Jan Passchendaele Poe'cappelle Zonnebeke RUE DE ME MN, 16, Ypres Cuisine renommee Chambres our voyageurs Spé ialement recommandé pour sociétés et exoursionnist. s 50.000 verkocht Bekroond rret den Grand Prix en tme gouden Medailles op do Tentoonstelling fct Brugge, 1903. Voor den Stoppolbf uw bevelen'wij aan ouzo PloejiCii NORMAAL met 2. 3 of 4 se aren, en op verlangt n voor ir-zo van stofdichte bussen. PH. MAYFAHTH, I^iiitselilïind. Ca rage pour Automobiles PRIX MOD ERE. Jk. L<)ÜEIt Ine Vieux Mare hé sii Bols, ul 18 POISSONNERIE YPRES Poissons fins et ordinaires Huil res Irequalité f re velles de ülankenberghe. Gemak van betaling RÉPARA TIEN, N^AEDElN, TOEBEHOORTEN. in sieenmoortc! van btkl jed kalkiras\ (beton de cimcnt armé), slels HENNEBIQUE, Gfbil. s. s. d. g. Palen, r: uren, balken, zolderingen, daken,waterbakken, trippen, grondvesten en slechten grond, Lruggen, enz, GEVOLVlACIlTIGDÊcenig Beheerder JULIEN KINDT 21, Grootó Markt, 21, KORTRIJK Schetsen, bestekken en allerhande noodige inlichtingen kosteloos te bekomen op aanvraag. Groote Markt 31 YPER UITVERKOOP aan zeer genadige prijzen, van alk mannen-en kin derkleederen slag van GEMAAKTE MARKTPR1JZEA YPER HUl3¥RflttWEH f Voor nadere irjlicfitingon zich le wen den tot het. Bestuur voor Belgic, 99 Anspachlaan le Brussel. Yverige agenten gevraagd door ge-, heel België. ^^sasè^ssmsnes^s Juf 75 centiemen ie ftoJL. T-- WEL GEKOZEN ZIJN eea ïlAaGYIRSTEBKEl en ZUIVERÜSE PtLLi depothouder DOINCK, apothekt r, ttijsflstr-at «3, pi Werkesa ZACHT, zonder KRAMPEN, Zuiveren Saet 1SELAHEIV BLOED en ïiemeai de SLIJMEN WEG Èff^FRANS ROMAN)V DER32-r^. '^--QFpp De Doos i fr. 25 I Voor uwe meubels, stoelen, spiegels loiles cirées, kapstokken, tafelpoot en. I enz. richt u tot het huis Thouroutstraat, Nr 12, Bij de Markt, ~yc~pe> Men gelast zich ook rael. alle slach van herstellingen,zoowel van schrijn, I als van meubelwerk. Alles aan de ge-1 nadigste prijzen. BURGERSTAND VAN YPER van den 3 tot den 10 Februari 1905 Geboorten BURGERSTAND VAN POPER1NGHE -*CI1*y ZILVEREN M EDA LI E GOUDEN ME DA i° flpotheKer te Brussel, tegtn hoest, verkoudheid, aam borstigheid, bronchiet alle ziek ten van luchtpijpen en borst. Apotheker te Brussel, tegen verstoptheid, tnaagzü ten, hoofdpijn, rhumatis keeren der jaren, enz. Borstplllei (i Bleedpiiisi van F. Yerflauwco geiezea ieüerltar velt dDtzeideneBscliei! >it lel es ir lr; iel >!tT gliur n nj in>h i'ir '4el k|t D Q ei li| itf it H «nt tel 1) l| Jan Hl Der «le t;en and 55 Denaegel Oscar 163 Depuydt Maurits 166 Derudder Pieter 43 Deruvtter Prosper 54 Desaegher Houoré vryw. Desdiepper Robert 102 Desmadryl Cyriel 46 Dethoor Jooris 69 Devers Maurits 58 Devos Jeroom 103 Devos Oscar 70 D'hooge Maurits 123 D'huvettere Norbert 41 Dombrecht August 79 Domicent Joseph 139 Domicent Emiel 8» Doolaeghe Jooris 151 humon Amedee 165 Dumoulin Hendrik 40 Duprez Hendrik 145 Duprez Maurits 173 Ferrand Firmin 178 Fisscher Hendrik 116 Flamand Maurits 106 Foliebout Joseph 128 Geldof Achiel 170 Ge'mnaert Joseph 111 Gobyn Camiel vrijw. Godderis Odilon 137 Gouwy Firmin 85 Gruwez Daniël 127 Heughebaert August 153 Hof Eugeen 147 Hoflack Emiel 172 Hoorebeke Hendrik 57 Hullaert Florentin 154 Ide Julien vrijw. Igodt Hubert 119 Isebaert Leon 74 Jacques Achiel 110 Joseph Michel 99 Ketelers Jan vrijw. Lacante Maurits 48 Landerwyu Jan 51 Lebon Louis 117 Lebrun Renoet 131 I ecleer Remy 181 Lecluyse Arthur 39 Leducq Armand 62 Lefèvre Albert 97 Legrand Frans 121 Leuridan Arthur 129 Liégeois Joseph vrijw. L'on Maurits 160 Maarten Maurits 158 177 Maes Jules 89 140 Mahieu Emiel 133 75 Marseloo Jeroom 49 93 Merlevede Reneet f 12 vryw. Moerman Maurits lot 183 Monteyne Maurits 47 84 Morel Jeroom 171 68 NevejaD Hendrik 81 135 Ossieur Camiel vrijw. 73 Ossieur Valeer 91 162 Packet Fredcrik 83 90 Pattyn Sylveer 136 115 Phillippo P eter 180 72 Poot Jooris 176 134 Poot Reneet 174 150 Priem Alfons vryw. 105 Ravau Julien 108 66 Riem Jooris 159 59 Sanctorum Achiel 120 109 Sinave August 169 76 Slosse Gustaaf 152 164 Smagghe Camiel 50 45 Speybrouck Jooris 82 156 Tresy Ju:ien 52 95 Tyberghein Daniël 86 vrijw. Tyberghein Jooris 142 77 Tyberghein Joseph 138 124 Vannacker Robert vryw. 143 Vanbleu Jeroom 182 100 Vandecasteele Emiel 113 94 Vandenbulcke Leon 88 125 Vandendiiescbe Albert 64 157 Vanderstuyft Victor 78 141 Van Elverdingbe Emiel 148 168 Van Gaveren Joseph 38 60 Vanneste Joseph vrijw. 71 Verhaeghe Leon 161 vryw. Verheye Elie 126 92 Verleure August 67 44 Verleure Gustaaf 175 vryw. Verleure Prosper 42 179 Vermeersch Camiel 87 56 Vermeersch Eugeeu 98 144 Vermeulen Lei n 132 vryw. Vermeulen Reneet 61 65 Viane Jules 53 155 Vlaemynek Joseph 149 122 Watteeu Albert 146 vryw. Werbrouck Joseph 104 114 Weyne Achiel vrijw. 118 Wolters Alfot s 96 167 Wulleman Erie 63 107 Wyckaert Heleodoor 130 3l a 3l iSt irmin f oom li iiël t >rges oom e Achiel 29 49 24 vrijvv. 27 70 34 44 60 73 56 402 26 71 105 96 58 80 61 106 50 40 86 vrijw. 79 98 j De ver Hilaire 103 Devos Leopold 74 j Donce Marcel 31 Faes Maurits 48 i Flamey Elie 77 Labey Georges 59 George Reué 91 Lampaert Emiel 53 Gbysel Julien 94 Pladys Emeric 82 Hannebau Lucieu 46 Ruckebusch Albert 95 Laseure Lucien 63 Sohier Marcel 87 j Leenhouder Gustaaf 43 Tankeré Maurits 30 Moullet Jeroom 81 Vanhamme Jeroom 90 I Stopin Remi 42 Vanneste Camiel 78 Vandcrplaetse Camiel 85 Verhamme Guslaaf vrijw. Van Renteghem Prosper 72 Vermeersch Henri 47 Verhille Eduard 54 Verscbaeve August 65 Verschave Georges vrijw. VianeGeoiges 104 Wullus Camiel 36 Becaert Maurits 37 Bodein Reué 99 BourretGamiel 35 Brutsaert Camiel 25 Busson Camiel 101 Clays Maurits 52 Debaene Remi 32 Degrave Emiel 62 Delangbe Reué 33 Demol Elie 97 Demol Louis 57 De Reyger Louis vrijw. Deroo Cyriel 100 Deschuytter Pierre 45 Alleweireldt Julien Baelen Cyriel Blondez Leon Catteeuw Jeroom Decan Charles Del boo Marcel Depinois Prosper Fieu Henri Fremault Alois Huyghe René Leroy Arthur Maelbrancke Marcel Meeuw Cyriel Meeuw Jeroom Six Jules Vandevoorde Maurits Vanexem Maurils Vicloor René i tor 145 1 iel 131 166 168 vrijw. or 101 173 amiel 8J aest 94 noré 106 ar 83 ai 86 90 ndrick 104 116 >1 171 155 s vrijw. 1 39 d 180 opold 78 lois 160 tarel 97 s 156 hur 164 eer 121 r 159 135 51 sndrik 50 rik 161 acht 112 3 178 Q 174 el 88 ndrik 169 taaf 182 -k Om er 179 e Hendrik 53 ke Marcel 15S 5Pe Floribert 125 Friel 65 ules 43 el 49 eiOQie 36 es 123 el 63 thur 119 99 113 Vandenbussche Pierre 45 Vahulle Camiel 105 Vanhulle Hector 61 Vereruysse Alois 74 Volckaert Emiel 77 Dol Maurits 55 Burggraeve Arthur 170 Carrein Julien 139 Cools Cyriel 141 i Coopman Jules 44 Coussement Emiel 95 I CruytPieter 146 J De Blauwe Karei Lodew. 33 j Delangh8 Leon 37 j Devoldere Cyriel 59 D'heere Hendi ik 87 Germonprez Julien 157 Gbyselen Alois 82 Ho'itekier Hector 56 Huyghe Camiel 120 Larnou Polidoor 115 Ledoux Renaat 162 Legrou Hendrik 79 Logier Hector 100 óllevier Eugeen 67 Pinket Achiel 81 Pinket Rykaard 41 Salomez Hendrik 137 StragierTheopiel 58 Supoene Pieter 40 Vandei broucke Jules 181 Yandenwegbe Maniel 124 Vandepitte Remi 92 VandewatereEmiel 60 Vanhoorne Hendrik 64 Vanlerberghe Leopold 75 Vanpetegbem Leander 54 Verbeke Alidoor 133 Verbeke Eugeen 66 Vermeulen Hendrik 69 Vermeulen Leon 68 Versa vel August 93 Versavet Cyriel 132 Vintevogel Desiré 52 Baelde Sylvain 35 Bollaert René 117 Bosch Arthur 151 Bouten Leon 85 Breyne Marcel 71 Claerg Alois 152 Deback Camiel Decuyper Cyriel Deleye Emiel Gheeraert Jules Maes TIrbain Ostyn Arthur Vandenbusche Oscar Van Haverbeke Arthur Vanmaeckelbergh Emiel Verkaemur Camiel Versaevel Valeer Warlop Jeroom Acket Jules Aeck Achiel Aeck August Bataillie Jules Brouckaert René Busschaert Albeiic Callewaert Adrien Carrein Jean Carrein Jules Cyr. Carrein Jules Edm. Cnockaert Emiel Coudron Polydore Coudron René I'ebrauwere Emiel Decock Amic Derudder Cyriel D'hooghe Désiró Knockaert Cyriel Lepereq Camiel Lorsom Theophiel Markey Emiel Masscbelein Hector Mollez Camiel Mvlle Achiel Mylle Cyriel O somer Jules Pattyr Pierre Pil Valeer Saelen Jules Saelen Victor Schier Arthur Taillieu Camiel Vandevivere Henri Vanheule Sévère Vansteenkiste Jeroom Vercaigne Sylvère Verfaillie Cyriel Vermeulen Willem Verschoore Henri Winne Valeer UO 42 154 67 84 134 144 113 127 98 176 143 128 47 133 109 96 122 48 107 147 72 89 129 38 163 165 46 108 136 118 126 114 62 148 172 150 111 149 76 102 175 70 177 34 138 153 32 142 91 167 149 EN VRAAGT BEKWAME bij Jules DEGRYSE, smid, Hollebeke. M R OMMESLAGH-SPEYBROUCK, Groote Markt. 55. Yper, beticht zijne tal •jke Kalante d i' bij ve i-ood' MEEST GEZOCHTE Tot heden is niemand er in gelukt doelmatiger pillen uit te vinden dan de oude gekende reme die van Dr MORTIN. Damon en Jufvrouwen door het gebruik dezer regelende en verzuivurende pillen, kennen noch pijnen noch achterblijvende stonden meer. Uit- slu te ijk bereid met plantenextrakten zijn Dr Mortinspillen onschadelijk en lierstellen altijd zonder gevaar de abnormaal achtergeblevene stonden. z:lfs na verscheidene maanden. 4 10 fr. de heele on 2.10 fr. de halve doos. Hoofddepot. Apotheker J. De Peaeter, Beel dekensstraat, 23, Antwerpen. Te Yrer, bij M. Libottk, Apotheker, Boomgaardstraat. O Affent: BERNARD MAERTENS, te Kemmc^l. HM 'IBM III IIIM herstelt grijs, wit of verkleurd haar bepaaldelijk tot zijne oorspronkelijke kleur; houdt het uitvallen tegen, reinigt de kruin, verwijdert het schin en deelt er leven, groeikracht, glans en schoonheid aan mede. 11 rue Longue du Marais, n0 20, 69 Rijselstraat, Yper, 69. Fabriek en magazijn van Meubelen, Stoelen, Spiegels, Kader Lysten, stoorstokken, Tafel- pooten enz. Slaapkamers in Olmen hout (iepen) pitsehpin kerselaren, notelaren, Acajou. Meubelen per eommande in al e Stijlen. Al de Meubelen zjjn met de grootste zorg in n huis gemaakt, en gewaarborgd. o KORTRIJK 47, Doornikstraat. ROUSSELARE 58, Noordstraat. YPER 14, Dixmudestraat. Tarwe Rogge Haver Boonen Erwten Aardappelen Boter 4 Februari 160 Kil. 18 50 14 50 16 0) 00 CO 00 co 6 25 2 8) Eiers 3 70 POPERJNGHE 3 Februari Tarwe p. beet. 14 85 Rogge 11 10 Haver 8 50 Aardappelen 1C0 kil. 7 25 Boter 2 70 hoppe 125 11 Feb 18 50 1 15 00 17 CO 60 00 I 00 col 6 75 2 80 2 50 10 Feb 14 95 I 11 25 8 60 7 501 2 85 120 De lastige vermoeidheid van het kuteehen, die eeuwige karwei, welke de vrouwen uitput* wordJ vërlfcht dank aan d« Lesslve want* dit waschpceder verwensentlijkt hetgeen geene andere reep kan doen heft linnen fcleckon zonder het te verslijten, vloeren en virwerk kubchen en terzeïfderti ri li en terze/fdertijd tijd en geld sparen. Wordt vurkocht door ftlle kruideniers en dro;ristgn. Ver vaardigd door de Sociétc Eelge des Produits du Génie, te Peru- wtlz,'wclk(kp.stelooa staled), opscfcdt alsook adresaeu van eoothottders. Naamlooze Spaar en Verzekering Maatschappij ZEKERE EN VOORUITGAANDE KAPITAALTOENAME VERZWAKTE MAGEN, AANGEDRONGENE LEVE F VERMOEIDE ZENUWEN worden altijd spoedig hersteld door het gebruik van het water 's Morgans met nuchtare maag genomen,bekomt nj een uur naderhand eens volkomene BUIKV'ERZUlVERING veroorzakende noch ona.' genaam gevoel, noch buikpijn, en gevolgd o ----- eene gewaarwording van wel;!;; #n Aoor eenen kloeken eetlf ia de Apotheken en Drogerijjfi i.; 1 Om altijd eene goede gexondhe te genieten, eene methode is - vy©'*'' .aw hVV" waar en zal altijd waar hlijven.^jZ' rt&n 'f 's van zich op tijd en hela- n el ijk ie purgeeren. Maar daarom moei kei purgeermiddel <r en het mag wt z ch zeiven geene oor zake zijn van tv -la pain ff ofzi'l t' a Deze goede purgeermiddel bestaat, hij is den dag van vandaag de wereld rond gekend. Overal -gewordt hij aanzien als de ware hulsvriend t sijn de a F i\ de doos 5 Fill 3TAKQASRT'£»P,LLBN veren en verkloeken het bloed, verdrljl Slijmen. Gal en alle SJsclste VcelitenJ STöSBAEBT' S - p l U L E f J z ij" Se-ftig:ste Eehocdnaiilêel tegen aile slee Ziekten en bijZ mdcriljk de Snfisiea;:a of geze'.de slunseziekte. ST ANDAEFST'S-PILL E N perjf zen onmiddelli Ver gtoptiieidïsever zit ktéiïESaag-piju o11 Sauroelzud Slechte Spijsverteering1, Hoofdpijza, SSLet-ren der 5"area,J"ic i^iaumatism, O-eraaktlaeid, Puifcteit en alle Velsiekten, STANDASRT'S^PILLEN worden bij voorkeur geiioinerihieteen goj maaltijd en kunnen nooit de minste stoornis in het lichaam teweeg brengj ^g^^ozegeld dat net fabriekmerk draagt en de firmaApollicck H. STANDASRT. Steenstraat. BRUGGE.Terktijgbaarin alle goede ipc. J Apotheker-Scheikundige I te DENDERMONDEK Zij genezen VERSTOPTHEID. SÉREIO DOOR '"ent» Apotheker- Scheikundige n N "4 AAGPIJN. GAL. St.iJMEN. HOOFDPIJN MIGRAINE ZILT BRAND. Weigert alle namakingen IN ALLE APOTHEKEN Hst best gekende purgeer en zuiveringsmiddel JICHT, LEVERZIEKTEN GEELZUCHT, DRAAIINGEN, enz. Vraagt het boekje met getuig- schriften, gratis verzonden op aan- 2 vraag door Fn. Roman, apotheker 1 DENÜERM0NDE. K«nigon depothouder voor Yper M. üO N«Jli.. Rijselstraat Verkrijgbaar bij Mr MONCAREY-CRIEM Yper en René MONCAREY te l'operinghe j Depuyt lvonna, Kaaistraat. Lams Michaël, Staticslraat. Lacant Joanna, Cartonstraat. Vanhove Augusta, Bukkerstraal. Geldhof Andreas, Rij-elsteenweg. Rabau Jules, Tegelslraat. Wullepit Blanca, De Haernestraat. Sterfgevallen Vermeulen Francies, 63 j., schaapherder echtgt Gryson Ephrasia, Zonnebesteenwcg. Vanassche Leo, 1 maand, Rijselsleenweg. Borrey Renaat, 43j., landbouwer, ongehuwd. L. Thouroutstraat Trysesoone Marcel, 37 jaar, z. b. ongehuwd, L. Thouroutstraat. Vaiiden Berghe Garool, 84 j., wedr. Moreel Carolina, Dixmudestraat. Flyps Jules, 21 j. landwerker, oag. Meenen- straat. Geboorten Rachel Devacht, sectie U. Jeanp.eDe- weerdt, sectie E. Leopold Bollengier, Cas selstraat. Agnes Samyn, sectie D. Marie Papegaey, sectie K. Alice Lermytte, Mee senstraat. Maurits Baefcop, sectie C - Arthur Huyghe, sectie A. Overlydens Marie Dejeu, z. b. 84j. Prirsterstraat. AloisI Rabaut, z. R. §3j. Yperstraat. Virginie Leroy. 68 jaar.landgeXruikster, sectie K. Rosalie Ployaert, 77 j. z. St Annastraat. Blondine Heite, 78j. z. b. sewe a. Pauline Neuviile, 72 jaar z. h. Potlestn^at- ^dr. van II DE WEDEBLANDSCHU TENTOONSTELLING- IN VAN GEZONDHEID BRUSSEL 1954 VAN DE MAATSCHAPPIJ DER APOTHl| SCHEIDKTJNDIGEN VAN ITALIÏj Die uitmuntende Pillen zuiveren stilletjes, zonder buikpijn en zonder bijl leefregel. Zij verdrijven geheel en gansch de slijmen, oorzaak van al de:j ziiivex-eii het bloed en genezen op eenige dagen de zieken aangetaS Daar zy noch aloës, noch prikkeldingen bevatten zijn de Pillen Defense voor allen ouderdom, en maken eene ware volksremedie uit, de scj huisgezinnen, voorgeschreven door alle geneesheeren, voor het onderhoud dorj beid en 't genezen der ziekten. 30 Pillen 1 IranJk (per post 1.05) by den uitvinder Em. DEFE| apotheker te Floremies en in alle apotheken. - •-* - - - - - -"a- V s ie doosI fr. 50 in al de goede apoth Bloed pillen van F.VERHADW zij,, li,,i«r levenü plUen be doos I fr. 50 In al de goede api Elk. does Is frwioo verzonden mfts 16 psstzeflels van 10 o.ntiemon aan M. F. VER6AUWE apotheker, 160, Anspachlaan, Hrwoi, te zenden. Geaepooeerd. Eischt wel den naam van F. V trgauwen voor it echte pitten te ontvangen. Botermarkt Groote beide' LESAG! Rysel ^Fr') LEGRAND, 2, Vananacker's plaats.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1905 | | pagina 3