■p fa IVfAL.OUL.AAN, 24, VPER Dood aan de Haltes, HI llS SINGER mm breT mum iouz AU Koloniale Waren, Wijnen, Likeuren l t lUWBf m Rechtstreeksche invoer IN DEN VIJFHOEK em, wane pole verkoop58, Groots AMI, Ypoi ©nlroomers Melotte 5lS« m 41 EERSTE COMMUNIE B.. ,ïm izen: J.-E. DE BUYS. liSinsii - is artIkëls~yöör gareel-, zadel l y¥tWiakkrs Hl Bspol van aiie slag san laiteems J. DE BE1R BOUCQUEY iBTMJS Broeders Zusters YPEB. Bijseisuaai. 88 i STOVEN 1 EiieiuM IJzeren Min mmm MELK AFROOMERS CREDIT GENERAL HYPOTHECAIRE Pollet ea ziVjne bende Julius HOLZ SPECIALE UptHENEH 1 Ktaf men ooi? 30330tüüat won ook (too V I Wrn^mj Mc W II 'èlÊ I® HUIS M A RIA WA RLOMONT I w? m mi fil Sft! Ha# u "Tl I. LEEKINGEX op Hypotheek II. GRONDPAHDELIJKE OBLIGATIËN 4"/. ^hïPüPQïsns^PandmêsstöP Nieuw prijzen der Kunsttanden Men wendt zich altijd MAATSCHAPPIJ MACHIENEN Hostelooze lessen ten hqize 1 Pieppe Oal(^e, Gpoote fDapl^t, ypep Prijslijst der Wijnen op flesschen Wh Hl m\mM MjmMB I- IET ZWAVELZUUR AMMOHIAK te» Kapitale van 1, ,3,000 frank Binst de winteravonden, leest het boeiend werk V3L1 f. sn Key veie t Prijs fr. 2.50 Verkrijgbaar ten bureei'e dezer. -d Kunsttanden van 5 fr. nu voor 2.50 franken Kunsttanden (beste soort) van 10 fr. nu voor 5.00 fr. met waarborg voor t leven. Operatiën 1 fr. Emailleering plombeering, 2 fr. Gevoolloos making 1 fr. Alle dagen te paadplegen buiten de Zondagen en de feestdagen. Veldmuizen, Tolpen en andere knagers, met de Pate Terrible door de voor naamste Besturen aangenomen. Wonderbare uitejagep. Ti koopMiddenapotheek CH. MAY, 3S, Oroote Mark, YPER. tot om de beste aan de voordeeliqste .N)T^fesM PP$ naaimachimen WfJljff- ti voorwaarden te bekomen. Groot, gemali vmii lietalirtg". Bezoekt onze magazijnen. Vraagt onze catalogen. Meer den zeventig magazijnen in Beigiè YPER, 14. D I X -M U D EIS TSR Al A T KORTRJJK, 47, Doomijkstraat. 1 ROUSSELAERE, 104, Oosislraat. ISEGHEM, 18, Genistraat. j POPERINGHE, 32, PriesterstraaL MEEN EN, 6, Koningstraat. 1 VEUiiNE. 9, Statieplaats. Sleden Op deze machienen kan men maken KOUSEN, CHALES, VAREUZEN GILETS, CHARPEN, enz. Vo#r prospectussen en te zien werken 61, Putterijstraat, BRUSSEL Kaïldea vier alle atslssls SCHOEBMAKEEIJ - Om de lolsa Se naaien. SCHOESMMEEU - Scfosenen In 'I algemeen. ZiKRES - Om te remallleeren. MCHEH - Haaien en Bordeersn. ZiBSLffiiSEBIJ - In aiie grootten. KLEERMAKERS, KLEERMAAKSTERS, HUISHOUDENS La Psrle, Colombia, Royale, Veiècitas La Rose, Now Williams, enz., enz. in alle stelsels Om te zien werken. Prijzen of Agentschappen Algemeens Fenrnltsren voer de Rijwielen ëm ar®, «ra an, KL t i&j; 'ifei: Groote Markt, 59, YPER. Bordeaux Burgondië Tours Saumur Eilaud Samos Sjiamje Champagne Mli ij is en Moezel In vaten van 225 liters voor de Roode Bordeauxwijnen en Witte Wijnen. 220 liters voor de Burgondische Wijnen 135 liters voor de Portowijnen Per 1/2 vat: 4 fr. méér. Vraagt de prijslijst der wijnen in vaten. Als reclaam zend ik t'huis, vrij van alle verzendings- en tolkosten, een half vat van 160 flesschen uitmuntende roode Bordeauxwijn 1906, voor den prijs van75fr. Als staal eene kist met 15 flesschen voor 12 fr.; eene mand van 25 flesschen voor 20 fr., vrachtvrij, flesschen en inpakgoed meêbegrepen, VRACHTVRIJE ZENDING, per hoeveelheid handelt men bij overeenkomst Afslag per 30 flesschen Siroop van Groseille en Grenadine, de beste dié bestaat, de flesch i .i5. Wijnazijn en Olijfolie, Gewaarborgd zuiver DE MONOPOOL DER GOEDE WIJNEN IS Het wel gekend Huis voor zijne wijnen van Bordeaux, Burgondië, Champagne, enz. dat hindert niet dat men bij PIERRE VALCKE uitmuntende gewone Wijnen, kan bekomen, aan zeer genadige prijzen! ippjSl zmmas STELSELS. Tentoonstelling van Poperinghe Eenigste Eereprijs Hoogste Belooning 4095 Hfroomers Melotte zijn in BELGIE in den loop van het jaar 1908 geplaatst geweest. Tegenwoordig werken meer dan 30.000 «sïf oomers Melotte in BELGIE en dezen grootendeels sedert meer dan zo jaar. De afroomer Melotte heeft in de 2 laatste jaren !057 afroomers van verscheidene stelsels vervangen, waarvan de naamlijst bij de agenten te bekomen is. NIEMAND j kan zulke getuigenissen aanbrengen. 4 De afroomer Melotte is het meest rnseemmsmsmm) v» 7/..,, BE PM EU iJI mmam mmm Km I VERPLETTERT ALL.ESÜ! EIS CUT HET MERK "E NGLEB £RT„ Öf? DE PHLUÜ O.ENGLEBERT ZOOrkGÏ cv per LUIK ,r r IE KOOP OVER AL IJ' ©Sfö) s>t& LIfp. tóf 3) fof'i éltó (67'k; 6 Cm O ra 1:1011 d.s traat, SS0, Y per Clf3>-r ra - WJ -es.1 Mi, Groote keus in Eerste Communieartikelen voor meisjes en knechtjes. x SPECIALITEIT van WITTE KLEEbEN 2 Kroontjes, Strekken, Mutsjes, Vooien, Beursjes, Handschoenen, Liet sa Ceinturen, Kousan,p Kor sets, Hemden, Broeken en Rokken. Witte Gilets, Gouden Strekken, Hemdtn, Kols en Manchetten, Knoopsn, Eraratten, Kousen, Handschoenen. HHik r>\ ^4"' en beweer te weten wat er is van koken. Wilt gij het zoo goed leeren als ik, beproef dan de Cocellsae. De Cocoïi ve is de beste plantaardige boter, zuiver uittrek sel uit de cocosnoot, gezond en spaarzaam produkt. HulphuisGebroeders Peirsegaele, Yper Fabriek van Zadels, Colliers, Seiletten ^■mlï S If Wij IM M 22, Sotersfraat, ^per, 22 Garnituren !n zwart, vertind, koper, nickeï QOEB ALLAAM bareel» en Zadelmakers be- moodigbedesi: Feutre, molleton, sargiën, dekkleers, bassegoed, koorden, netten, singels, peerdekammen, borstels, gebijten, knielappen, schuplappen, zweepen, cravachen, garen, enz Yoitniïirmakers-benoodighedeii s Laken, erin, leer, galon amerikaansche totle, caoutchouc toile, impermeable, mat en verniste toile' knopen, bagetten, voitureruitjes, zweepbussen, brancargarnituren, enz. Reis- e*a jaclatartlkels valiezen, sacochen, getten, manchetten carnachieren, cartouchieren, geweer-etuis, leidsels, hondecolliers muile banden, portemonaies, portefeuilles, servietten, cigaren-etuis, enz.' W.^wnoBt. TOdtoe, olie voor patentassen, blink, vet, vernis, enz. Orolbijzonderheid voor koper, nickel, tinwerk en metaal te kuisihen. SolepidmeZeer goed tegen het brokkelen der peerdepooten Polastro Maakt het leder zacht en bewaart ijzer en staal tegen roest ALGEMEEN AGENT Peerdeaimarltt POPERINGMË Magazijn van alle landbouwmachienen meubel- en bouwartikels j engelsche beddenspecialiteit van gegalvaniseerden draad voor hoppe fourneelen in ijzeren koper; pompen in lood; amerikaansche waschkeerns; dakpapier doorndraad traliedraad basculen, enz. is de beste, de rijkste en de spaarzaamste stikstofhoudende Meststof. m - Heerdgarnituren COFFMES-FÖ&TS stelsel BAUCHE en andere GRASSNOEIERS BRAAMDRAAD Gegalvaniseerd IJzerdraad SNIJMACHIENEN GEBÜTIMEERD KARTON Merceriën IJzeren Menbelem mm GEBREVETEERDE IJZEREN AFSPANNINGEN SAAIJETTE EN LAINE 300 liters per ure gevende en werkende met de hand, 100 tot 150 fr. profijt per koe. «iaatechsppeiljke Zetel BEOSSBL, 85, Koiiaklijke stmt öie obilgatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eig«n" omtnen van eerste or.v E Sovendien zijn ze gewaarborgd doo het maatschappelijk k j Vran 7,500,000 fpank. De intrestkoepons wo. 2:«3m aandelfjks uitbetaald. he^i bePale" «sene vergeldende plaatsing van volstrekte zekef- Msn kan ze verkrijgen bij alle wisselagertten en banklera, «k- mede ten zetel der Maatschappij m Br^sel. Laiiewacrt-D.e M.euieaa:, jre, dcakkfi 7 te Yg® iU Üe liötarstraaL MBaaBBBMUEflnaafiNaaMUiUSSB saBa^'g«agm'Tmarraa«««^^ SBBent/ttSMWsaansMCirxawr^seamra j4e^0mMX3BxSÊemsnti^vwvmjas^mf» lOKHavflaagKHaanKEBSHHtBnraEnra -■ T .„V- -• '"^U, -.iV£ sSï'-ai'iüpr. v U" r dö 3TOJB MET li'.1 -v" 11 ■- STERK MAAKSEL. HKR9TI1.LINQKN (point naturel) MEKKEN Gif Putterijstraat, Brassel REP ARATIEN EN NAALDEN VAN ALLE STELSELS Huis gesticht in 1883 JpBjl fgp empw Rhijnwijn deflesch i.oo; 1.50 en 2.75 Moezelwijn de flesch 1.40 en 3.00 Portowijn deflesch 1.25 1.50 Roode Bordeauxwijn Goede Médoc Fronsac S' Emilion S' Estèphe S' Julien Pontet-Canet Margeaux Roode Bordeauxwijn Italiaansche wijn Witte Tourswijn beste i= kwaliteit fijn Zoete witte wijn Witte Graveswijn beste ic kwaliteit Witte wijn van 't kasteel Barsac Sauterne 1906 per flesch 0.85 1904 1.00 1904 1.20 1904 1/2 fl. 0.65 1904 per fl sch 1.50 1899 1900 1896 1895 1907 '■75 3.00 3.00 4.00 de liter 0.80 0.50 de flesch 0.85 1.10 1.25 1.50 de liter 0.85 de flesch 0.85 1.40 de 1/2 flesch 0.75 1900 de flesch 1.75 1.60 i.8o Witte Malagawijn Maderawijn Burgondische wijn de flesch,oude 2.00; zeer oude 3.00 1/2 fl. 0.90 en 1.60 Witte Porto wijn de fl. 1.75 oude 2.00 Muscatwijn de flesch 2.ooSamosde flesch 1.25 Malagawijn deflesch 1.50oude 2.00 de 1/2 flesch 1.25 de flesch 2.00 de flesch 1.50; 2.00 en 2.75 de 1/2 flesch 1.25 en 1.60 Macon 1900 de flesch 2.90 Moulin a vent 1900 3.75 Volnay 1895 4-75 Nuit 1895 5.00 Wijnen van Saumur, Mousseux en Champagne, der huizen: Wed. Amiot, Graaf de Sarnay, Mer rier, Leon Chandon, Moët en Chandon, G.-H. Mumm, vanaf 2.00 tot 8.00 fr., in 1/2 flesschen 1.50 en 2.50 fr. Vraagt bijzondere prijslijst voor deChampagne 11 7" "s® omdat bij het MEEST VERKOCHT is. Over 20 jaar was de AFROOMER MELOTTE de MEEST GEKENDE. Over 10 j a. was hij DE BESTE. Hedendaags overtreft hij in alle landen ALLE BESTAANDE NAGEMAAKT tWEBBS 'I/lil' if O Q 1—-( KL* ü'jj/ pi U3 t-, cc •cêdb^casó. 'Z. CU O S1 -;f':- i i ui i lójf,, .iWlWff""'"' fit ■.'kmï&'Z. TiWivw PI ETER. Wij zijn reeds einde A.pril en gij strooit nogmaals uw ZWAVELZUUR AMMONIAK, en dan nog zonder het door eene egging te dekken Ik had u nochtans goed aangeraden het zoo vroeg mogelijk in de lente uit te strooien en het in te eggen. JAN. Maar is het zoo ook niet goed? PiETER. Gij spreekt zooals vele andere onzer vrienden.Zij gebruiken slecht het zwavelzuur ammoniak en dan zijn zij verwonderd dat de meststof niet werkt zooais zij het verhoopten. Ik herhaal het U, het ZWAVEL ZUUR AMMONIAK is eene uitmuntende meststof; doch wil men dat het zijne volledige werking geve, dan moet men het vroeg strooien en onder egging. 4 - .'LïlK231iiy$S5 ■VMWW- ÖHOOTE SOBTEERING VAN NAAMLOOZE MAATS

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 6