O M M E m m i Soiae fi VaqlMs Begerem TIpbüo Brotsaerf O'Mt Violoor O f HOll I to s s. Op Zaterdag 28 Mei 1910 a centiemen 't blad 45e jaar. Talmerk 3208 Te hekken bij den Uitgever, Tk 36, in de Boterstrate, te Yper, en bij 's landsbooaschapwezen ofte post, tegen 8 ra I j Merris 28508 n Van j§ "êe -3 as AAN DE KIEZERS van het Arrondissement Yper ranka 't NIEUWSBLAD VAN YPER verschijnt 's Vrijdags, en rs Zaterdags na de markt, tegen 3 fr. 's jaars; 3 fr. enden vrachtloon buiten Belgenland. Het blad is niet min te trekken dan voor een geheel jaar en 't wordt op voorhand betaald. Alles moet vrachtvrij ingezonden worden naar de BOTER STRATE, Tk 36, te Yper. Echt en recht, 't oud Volk indachtig Kinderlijk, niet kinderachtig Ypersch, Vlaamsch en, bovenal, God getrouwe ik wezen zal De bekendmakingen kosten o fr. 15 de reke binnen *t blad is 't o fr. 3o van 's Rechters wegen fr. i o\ erdruk 5 fr. 't honderd. Ieder boek, waarvan ons twee afdruksels zijn gezonden, wordt besproken. De Heeren van de AGENC.E Havas, te Brussel, Tk 34, in de Zilverstrate, en te Parijs, Tk 8, PEACE )>E LA BOURSE, ontvangen bekendmakingen voor 't NIEUWSBLAD VAN YPER, van al die buiten Qost-& Westvlaanderen wonen. LIJ 'ST I LIJST II OPNEMINGSBTJBEELEN Getal Lijstestemmen V< ©rivets 3 rstemmeia Getal Lijstestemmen Voorkeurstemmen AFDEEUNGEN KANTONS YPER 1 Yper 3 4 5 6 7 8 9 33 Woesten 30 Vlamertinghe 34 Zillebeke 36 Zuydschote 29 Sint-Jan 15 Boesinghe 24 Langeiarck St-Juliaan 21 Langemarck 23 26 Oostvleteren 28 Poelcapelle 35 Zillebeke 31 Vlamertinghe 32 Voormezeele 22 Langemarck 20 Gheluvelt 27 Poelcapelle 19 Elverdinghe 25 Oostvleteren 14 Bixschote 18 Dickebusch 16 Boesinghe 12 Becelaere 17 Brielen 13 Becelaere KANTON MEESEN 1 Meesen 8 Ploegsteert 2 Dranoutre 9 3 Kemmel 12 Waasten 4 Locre 11 5 Nieuwkerke 11 Waasten 13 Wulverghem 7 Ploegsteert 6 Nieuwkerke 14 Wytschaete 15 KANTON PASSCHENDAELE 1 Passchendaele 5 Zonnebeke 4 Zonnebeke 6 3 Passchendaele IT; ra 0 iü O co co OhlhOt- 0 co 763 21 33 83 0 0 0 308 21 4 101 6 23 41 32 0 4 2 462 36 3 754 1 1 21 57 2 3 2 471 31 5 740 14 1 7 59 0 0 0 336 26 0 704 25 33 33 4 3 6 470 28 7 778 1 7 28 50 5 5 4 359 22 9 862 1 7 32 23 1 1 1 358 26 0 760 25 6 41 1 0 6 434 1 2 2 787 8 23 50 0 3 0 385 26 3 730 1 9' 1 3 20 4 0 424 21 1 758 23 29 31 4 3 3 364 25 0 871 1 9 26 40 6 3 8 255 27 4 9523 222 302 51 9 27 25 32 4626 301 38 542 1 2 3 1 6 45 0 0 675 33 1 1 781 1 6 1 5 5 2 0 0 560 66 1 8 829 1 0 1 2 4 8 0 5 558 27 5 773 1 2 23 35 1 5 5 4 445 25 5 805 22 7 1 6 26 1 0 660 24 6 3730 - 72 66 76 96 6 9 2898 1 75 45 780 1 5 1 6 20 2 0 1 354 29 5 898 1 5 24 23 1 3 0 1 96 1 3 3 1 678 30 40 43 3 3 1 550 I 42 8 KANTON POPERINGHE ^°peringhe 5 Poperinghe j 10 Westouter 6 Poperinghe 7 Poperïngfie ij 4 8 Reninghelst 9 Reninghelst j 699 731 1 024 985 3 1 4 1 5 5 58 49 82 33 4 3 7 8 3 1 3 1 6 4 9 1 0 4 3 2 7 6 308 238 400 262 1 5 1 1 28 25 1 2 1 4 I 3439 37 222 22 23 27 1 8 1 208 79 8 KANTON RQUSBRUGGE Rousbrugge 5 Watou 6 Watou; 4. Proven 3 Lrombeke 7 Westvleteren 8 Westvleterert 1 1 92 743 949 I 5 1 2 1 3 33 24 24 6 1 6 2 0 2 61 0 1 0 1 2 31 2 21 9 131 21 9 6 2 4 2884 40 81 1 3 4 62 3 662 36 6 KANTON WERVICK Wervick 12 Gheluwe 11 Komen-Ten Brielen löHouthem 8 Komen 10 Komen 9 H Gheluwe 17 Zantvoorde 5 5> 13 15 Hollebeke 7 Neêr-Waasten 1 080 886 843 919 845 547 1 3 22 1 7 1 5 1 9 7 25 1 7 29 9 24 4 28 25 20 37 27 I 1 1 6 5 3 1 3 1 5 S 3 1 9 29 390 534 671 331 364 208 33 24 35 37 32 9 I 13 5 6 1 9 1 51 20 93 1 08 1 48 1 5 4 72 2498 1 70 35 13 "2 CL V >4 CM ra v- t- 1 35 1 27 h- 0 ra ra 0 1 68 G) 0 ra cm ra co i~" h~ "4 CM ■»- 4 U) 821 co CM CM 0 h- 0 ra cm ra ra o> st .SS, 39 J SS ra o 0 ow o ■4 cm ra 1»- ra cm ra ra f™ ra cm 0 S3 es fcsg S3 CO N O co «3 Mijne Heeren Wij bedanken U voor de 28.508 stem men die gij aan onze kandidaten hebt gegeven. Dat is 221 stemmen meer dan in 1906; t is 15.2 63 boven heL getal stem men bekomen door onze tegenstrevers Wij mochten beters verwachten yan de kiezing van 22 Mei. 't Is uitgesteld in 1914 zult gij ons den derden zetel geven, die toekomt aan dezen die zoo verre de meerderheid zijn. In het toekomende zult gij liet voor beeld volgen van andere arrondissemen ten. als Rousseiare en Turnhout, die naar de Kamers enkel katholieke volks vertegenwoordigers zenden, alleen in Staat onze rechten en onze heiligste be langen te verdedigen. Het katholiek gouvernement blijft aan het bestuur, spijts de vrijmetselarij en het socialism met haar vereenigd, spijts de bedriegelijke beloften onzer tegen strevers, spijts de aanvallen en de las teringen van eene tegenpartij zonder schaamte en zonder deftigheid Het is het bewijs' der macht en der levens kracht van de katholieke partij 't is de waarborg onzer toekomende zege praal. Nog eens, hertelijk bedankt, en aan- veerdt, bidden wij U, Mijne Heeren, de verzekering onzer verkleefste gevoelens. Namens den Katholieken Bond STRUYE. Ern. FRAEIJS. <d&> -A ÏW *4 JL-~J Bega DER WERKELIJKE PLAATSVERVANGERS Werkelijke Plaatsvervaagr 10 11 V- 10 CM 0) 0 O I I i c u w (U 0) CL aj ,S In ï-( .Q IT CL v rt o Os >h *5 CL CL C4 I> SO SM CM U) O 0 0) 0 0 10 CM 0 "4 CM v- CM (M CO W CM 10 0 ra h- CM sj CM CM 0 I CM O) CM r- CM 0 0 CM T- 00 0 0 st CM Q) O ra CM <- 1— L. CM (T> w O N iO h- 0 st *- 0 CM G CO CO 0 43 ***-> CS Do Sohriivor, De Voorzitter,

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 1