A M ©ntrootners Me'ofte a I SS IfETU-DEFIZE. Lütëf Koloniale Waren, Wijnen, Likeumn Rechtstreeksche invoer m den: vijfhoek M,wa'Kegroiie «omS3, lirotis [ilsiStP Bij Maria Wariomont J.-E. DE BBÜÏ! DeolMDi - Ttttlw 28 gGv>- s 'f I i IkÉUlMi Colonial Anker Boon aan He Ratleo, SsE. ENGLEBE MUSBhoede»sélusie/ts, 2 Depot van alle slag van lanieeras dfelis él MHLOULHRN, 24, FPBR J. DE BE1RBOUCQ^ey MEER DSN 4660 MOTORS 11 &0mm Sf^!' 1st yr CRÉDIT GÉHÈRAL HYPOTHECAIRE li. GROlfDPANÜELIJKE OBLIGATIE» 4 V. m €1- m m m sssucrrv k.n lxixk. VEELKAFROQMERS m m m m m m m m Haf met 1 ook 3C/50CSHat men ook ■M 'Ëp TE KOOP OVERAL m SEBREYETEEHfl IJZEREN 4FSP48S131GFJ. ARTIKELS VOOR GAREEL-,' ZADEL VOITUURMAKKRS Nieuv v- j.'i'i jzun kunsttanden bij Gas, Benzien en zuiggas Fieppe Gpoote ffiapl^t, VpeP Prijslijst der "Wijnen op ilesscb'11 M -Êt) M Groot assoilioieiit der laatste^ nieuwigheden Specialiteit van Kindertoiletten en hoeden OPG-ELET! Mistrouwt van Miaaakseis i ftü.r LAivm« 1 w vv i Werken in steen 1 sm Mill Haar znlYer, slerK oe fraaier Is maiea MijwktlhiHnSchiars il EE Liuii i 11 ElezcezeJ t vcc f. LEEM1NGEË OP Hypotheek Piijscistrsai Pik- en bindniaehiiKTi L, indbouwiÉiacliitien 0 111 f h i I ft ft l ft S Tfk fit. LU/f/IrT;/y df QOED allaam i\ ^hipüpgïsn»^ QHdffi68St6P Kunsitandei Kunsttanden (beste soortvan Operation i fr. Emaiüeei Alle dogen te r stad plee van voor 0.50 franken nu vor 5 00 bs voor 't leven. Gevooil o '.O o a ci o 1 '1 c rr cl uüs making 1 Ir. r W - -Li i iMSigSs^ jnqhe V- -*Srkpsa 2146 afroo- is verwisseld Eenigste Eereprijs Hoogste tfelooning 289 afroamers Melotte zijn jer^°c^lt_ en geplaatst geweest in Westvlaaniiin et ■'aar 1909. Sedert ha jaar ,895 er i. arrondisse- menten Vernme, Dixmude en Ypfl mers Melotte geplaatst geweest. Geen een is verwezen geen eefl door andere modellen, allen gevbfl voldoening. Die eenen afroomer MELOTTE kooPt moet "t nooit meer vernieuwen. De Vertepswoordiger der afroeiïtë^ Plotte, l®eertleaamarlit POPERINGK^ Magazijn van alle landbouwmacfeianen meubel- en u>vj''. j engelsche bedden; specialiteit van gegalvaniseerden dnrvi vl- i i fourneelen in ijzer en koper; pompen im lood arnerikaansou l' dakpapier; doorndraad; traliedraad basculen, enz. lil, VERVAARDIGD DOOR DE MAATSCHAPPIJ HÖPVERVAARDIGD DOOR DE MAATKUttAeru jc=^ fis*. zijn in België in werking Groote Markt, 59» YPER Bordeaux Eurgondië Tours 8aumur kilaitd Saino# Spanje Champagne Ril i j KI en Moe-zel In vaten vair 225 liters voor de Roede Bordeaux wijnen en Wilt» 0 220 liners voor de Burgondische Wijaen i35 liters voor de Porto«"'aen Per i /2 vat4 fr. méér. Vraag! de prijslijst der wijnen in Als reclaam zend ik t'huis, vrij van alle verzendings- en tolkosten,ee" 100 flesschen uitmuntende roode Bordeauxwijn 1906, voor den plljsvJn ia ii eene kist met 15 flesschen vooa' 12fo,; eene mand van 25 flesscW v u vracjdvxij, flesschen en inpakgoesd nueêbegrepen. l'R ACHT VRIJE ZESJDING, per hoeveelheid handelt men foj] overeenkoms 1904 per fl sch 1.5© - 1 1 VolMï ^95 4/i5 Nuit 't95 i? .fslag per 30 flessclien DE MON OPOOL DER GOEDE WIJNEN Het 'wei gekend Huis voor zijne wijnopwui Bordeaux, Burgon^' ■yv'ijneii' enz.dat hindërfeniet dat men bij PIERRE VALCKE uitmuntenilatj'-1101 kan bekomen» aan zeer genadige pi 'ijzen! Huis van vertrouwen :C< cT- loittUwtnuil.» Ik Paletots Kostumen Rokken Imperii'éabe ls Rucbeii Kanten pelerinen G10.de heus can Blousin m c- w ï'Er b->' f ds?/i r&dv ÉI W* iesj voor sb- Korsets C te* "'V Xt:' XP" ty/ en beweer te weten wat er is van koken. Wilt gij het zoo goed leeren als ik, beproef dan de Cocoline. De Co cols «te is de beste plantaardige boter, zuiver uittrek sel uit de cocosnoot, gezond en spaarzaam produkt. Hulphuis: Gebroeders Peirsegaele, ïper ■iPiS JS ~"r\C v ,,0^' cV WEL GEKOZEN ZIJN G- lsg AAAQVERSTERKE9DE en ZUIVERENDE P81UÜ ÜiVi lijmUi mi U*r» .-O^CÜ, apotheker, Rijselstraal l'J, Yper ai botte, apotheker, Botermarkt, Yper. li illS gcsiichl lïi lï 11 I- i d li) st i A I p, v k t r k au ld» pracht OCECCE j s :i gi'Wiiur ixu'ub' !.s sti ïitl stijlen Verzekert de zuiverheid van het hastó, Grviij^eri Luizen, Ree telen, Pellekena n ti vuiligheid van bet baiw merken en <f STROPKAACR.GENT. ■3aBSMP>*vm •raaaasg?WB':-s i <A\G ^4'/ wcmcftf Jp.13"SKKcN Vfi.r RUST f| z'jr, a.Ic-en «wojjt'Sl'jk daar s j waar SunHwht gébruikt. Ij wordt en j 2a! zo ij ver- i sciiaffan want Suuüght doet Si het work, U F1.1MOULARO, Fabrikan! g 207, rue des Ta,-incurs, Brussel M i\ it 1 ft j t dagen met Je Fate Terrible door dc voor- uismstc Besturen aangenomen. Wonderbar» uitalagcn. ft k»op 1 Mlddeoapath»»li CH. MAY, U, Qraott DE PN EU ENGLE BERT i VERSTOMPT HET YZER! EtSCHTHET MERK: OP AL DE ENE US lC? C' LUIK LNGLELBERT ZOON tC? Ct.VaAct-w ten Kapitale van 7, «j.f - ■- -nk Die obiigatiën zijn verpand door hypotheeknemingen op eigen dommen v»n eerste orde Bovendien zijn ze gewaarborgd doo het maatschappelijk k J van 7,600,000 frank. De fntrestkoepons wo. ,,i zesmaandelijks uitbetaald. Zij bepalen eene vergeldende plaatsing van volstrekte zekei heid. Men kan ze verkrijgen bij alle wisselagenten en bankier» als, mede ter» zot®! der M**t»r.h«ppi| te Brait&e-i. <Mk sSfe Sk 0a Sk j% Afe- -Mik #32 Afe Ml tSk Mh Mi éfo Mt %j w w W W W w w W 0 w w w W' w W "IS d£ 7'2 E\ intli ri ij tuigen o: H k KIN. ilüvei pleUtTs Meeliiiolens Sironisuijdei's did bund efi SlOoit) IJzerdraad Hof.v loeien (."Hdeïs per ure geven,'jeu w» rkcude fuuT <'e liniui IJji? 1 0 22, looierstraat, ^per, 22 Fabriek van Zadels, Colliers, Selletten Garnituren in zwart, vertind, koper, nickel Gareel- en Zadelmakers be- noodigheden: Feutre, molleton, sargiën, - dekkleers, bassegoed, koorden, netten, singels, peerdekammen, borstel' gebijten, knielappen, sphuplappen, zweepen, cravachen, garen, enz. oituurmaWbeaoodighedeuLaken erin, leer, galf amenkaansche tode, caoutchouc toile, impermeable, mat en verniste to^ knopen, bagetten, voitureruitjes, zweepbussen, brancar garnituren, enz. Meis- en jacbtartikels valiezen, sacochen, getten, manchet^ oarncichieien,^ cartouchieren, geweer-etuis, leidsels, hondecolliers, mu'le aLrCn> P01 tLmona'es, portefeuilles, servietten, cigaren-etuis, enz. Wa»eas«io«tvaseline, olie voor patentassen, blink, vet, vernis,** ^2,'j5°n ?'d V°0r k°per> nickel> inwerken metaal te kuisc^11 'fL1' ^°ed teSen het brokkelen der peerdepooten- IV n'H '-eder zacht en ben-nart iizer en staal tegen rOeS aUcwaert-De Meulena<er.e, drukker te Vgei: ia de Boterstraat. .-•J- *.'T EN -v ,,'S .'■WClit.5" ;l '"li. Vraagt don katsloog dor nieuwe apaarzamo model'®" koude Bürdbauxw.ijii; 1&06 per flesch 0.85 Goede Médbe 1904 -» 1.00 Ifronsae 1904 120 J» 1904 1/2 fl. O.65 S'.iE-milioti! S' nstè.glD® 1899 1 75 - S'. jujiea 1900 2.00 Xfoiitei-Carjet 1896 3.00 Mttïgsaux 1895 4.00 Hov g Lxivaeu.ii-xvvi>a 1907 de liter 0.80 ItöiiSünsche wijn 0.50 'li Y11 6 i_oüfS.*A ij n de flesch 0.85 beste 1.10 - ie kwaliteit 1.25 d> fijn 1.50 voc I. c witte wijn de liter 0.85 V/iite Graveswijn de flesch 0.85 beste 1.40 de il2 flesch 0.75 ie kv.^"/heir L1900 de flesch 1.75 Wille w n van tt^jteel Bai-saa 1.60 -SusUterne 1.80 Rhijnwijn Moezelwijn Portowijn deite^1'00' ''5° en 2.75 dj flesch 1.40 en c.oo ,dfJïiesch 1.25 «1.50 de flesch, ij 2 tl. 0.90 en i.l o rifófl. i-75 oude 2.00 Witte Portowijn de flesch 25 Muscatwijn de tiesch 2.00» oude Malagawijn de tteit de 1/2 flesch 1.25 de flesch 2.00 Witte Malagawijn en - Maderawijn U25 en lo u J .'i-o de flesch 2.50 Burgondische wijn ,900 3.75 Wijnen van Saumur, M^eSarnayP Mer- der huizen: Wed. Amiot ®Jchandon> G.-H. aer, Leon Chandon, Mod flesschell ;o Mumm, vanaf 2.00 tot S.ooHr., Sa ^xp van Gcosa 11e en Grenadine, de beste dié bestaat, de flik- '.VijuuZtjn —i Qliifolie, .-..„larborgd zuiver r' v5i' -a - v V. y; o V» v: x;A' t/j 33 t>0 t/J O r-M Ci -< O j'vfix li t' (Aös I S5-83S.5' Lintei t ii sein net SÉ? /UK/ ~\.<V O xG' A 0-1 en het rnao u\t z-ch zeiven geene oro'zn zijn v>/n vrrslapmug op Deia goede purgeermiddel Bestaat, hij is den dag van H vandaag de wereld i« rond gekend. Overal Q)n altijd eene goede gezondhe.it «teuenüien, eene mr'^ode is tvaar en zal altijd waar 'f is van zich op iijd er. iieta raelijk te purgeeren. Maar daarom mort het purgeermiddel Wifê1'*" aan \I'E' de do,os van SS PUI:': S wordt hij ac. ïsien als dl STAHDAERT'S'Pt LLï H ZJ11- veren en verkloeken hei bloedverijljrljyeii Sï»Saijmen. Cï-.a.ï en alle Hleesttw ^«clAtca. STAND ABBT'S»PI ULf N ïjn'ftet A Bei'tig-ste SfceïKsedmitid^l teg'*n .axle slechte 2,iektea en bijzondenijk (Xe of 20Q p|j| zeide slunseziekte. STAWDAEfiT'S-PIl LET*? eenwn opb'U1deHij,k; Verstoptheid, Leveraifkten ,Tt'Zaaftvpij« rn 5luur, C5-ee2;^uci^t, Slecllte Spijftverteering, Hooïdpijn, Eettea t£- v .Tar o» JTieJtlc, d£liumatism, Geraaktheid, ]?uis>trn 111 al.e Vrlzitkna. 'K iTANDAERT'S-PjLLEN worden bij voni keur {/oiioiijeniuete^jgoede het fabriekmerk draagt en de firmaij-oltnfk H. STANOAERT.Steecsirast 8KUGGE huisvriend 't kiiju do toege2eg Irükst'i idea. J i« -litiio i S Wl'I i.'eeluril -ly v^>C>y<>7s; t Eti'rrtiuCnhfiC.i il'n >4 i /i.'CP {jp.V'i"OM ltf\ hp? bui f Wilt. gij gtiiiuwüiile lu i suited:) 19.0 vau 1 «Ho inóeiiijkhectMi mei U» baiuien gewrij- vvaafll blijven Levert 4an aan uwe kliëüien uitsluitend de goéd gekende rij wielü.iuUen \r4cn CvfcrnvkwTjjsv naasr Zi j nuderscbeideii zich door hu mie i \x>rlrejfehjke tea'üeii Verso? (jde uj'icerki tnj t-hrfjtï n duurzlamheid Colonial Rabber, N. V* u !-ViV.é, '/.■■•"tl.' tf.,. pÉV TC-.C.Ci.C 'fyjtb&QiX l-t'd at o et a e hH oeders i/«* ti!.f: ;::;n tn He h»ri<l« rnls wanneer het ff/ b'ioul liuMiicj 'EyR; is "iet luizen, petie- lu.'''s- '~v 'i' krabben alle oogeo- |v'j l'O». 11I s t f; ói tl/.v I jj a ;i n t :i 1.» M He; g»'b if Ai ih'T A-yt uiuf'ft'. \Ti>'ij.;er? $jt verve- Ui ire ilcüis lijp! M'boonsie'hetien- m G. J,f v 1. jlc-i brajje }t.tnp ril l?cl gCUKlk {1\ i a li' "•■'DojkfB ojji vje £y:vt:jl>ciif va» het *f iM'Obt G wJKie» '.iGcn. ik IS V fu* j 5 i 0.v. -va rzz. i .'-A o- CAR /JEt&n\ iel GIsEuri\ \5J \SJ vBB-'Cv i\ 2 2:ulvDrsts der Xsepeti. •-.-rmw -rtff-r-/iW -T,-v -'Z. -.n •A 'ji WfiH 'K'k kei hu(>M snstrijVen in' t-sii!j«}.jci WriF ijcva/'srlijk D.-»bf "i 't V-Ip Oilk WJJ» hef klliifvln V?1 'A ,1-i 101 'r: 'i'-oi .r(}r t} y|« 11. Je gewoone i b,. p:-e j.iu-ii V, 1 n vf>; tjfijiwjit ver V«. h ..i, .'tiiiivnii h«.l. Aiiuj! wellijj&t v| b ..I .- Ivor Dc Mi. ist lüren -rf: iah d« jon^e meisjes F f:! 11,1 ii;; h 1 e e it c: lie .htilii heul die i lv.-ir! uit Ie vol' o| te hitfkcit. f •f nr!i',;:-' llï.! .-rk-'m! er. van hoog belang j G. «LMbg, .ii iuisbaai vuur Ik I en Ir hebben -f: ,L. .)•- V ,-.n tl' Vil en bij/OII V; 51».Jli' d.Ds van lagere t.l-J.c l W'VS ÖR rfflS'Cf-Rff;}! jjestu-bler». 1 v 6- 17 ri-i.thjfcft zen vvi bjjAMfjdpf I j 1. 1. 11.,1'H, i I 'V e. g i iR'ii li iocJWf! ,|G «ie Huderen kun t 'L .yvise n«et ViL«UU,"i 1,1 -ni.e-fi. want ii? .1- de huid v.ui 'c fi in»/, if va j \c.ts b ..l.tveitl I !.e( ltl..|h'(l. - i-G ol 't tic.;. «*e c|(, t.t-M-iken. ij i:/'b ?-iLü'»-D, luntin,iiciUic.i cnpellckciiü V? M.s (li I W V.' v''" 't-'e j'jPdpn iMi»:l;;sr en fp-Li.;» 3[/ H' til t- do f de Milun .lnc ie esochsn Cfft M j W g: v.-.rl. I .d.;t.teri te viriuijden. ?C rc t 1 i; le natnaakscl.v /oi.der waarde I I v I ije goede til cClllc ÖOO» dr 5 var. -.«dA ist dragende. L- -A J tvr— Overal le koop h: t Hord. om ?.iii\ infer: i. (c «■acsch» hun het ho»»«<i met j) e de doos in v...ier. duurt a); Mark, fP£H. NAAULbCZE MAAT* A»«ta«Mfifili|li* Z*»l SRUSSEL, ®6. KoatlfflüUJke alt'aai t m e AA o NKi t»l |,>U ij- profijt j>,-r kot*.

HISTORISCHE KRANTEN

Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement (1872-1912) | 1910 | | pagina 4