belle MAISON U O tel w td 3 tel V Ch Vitrauphanie lij ff ff6 Six-DeLaioy LE CRUE Dll CHATEAU M. Meier LAVALINE OOSTENDE d Itij de \\e FilMS SERVAES avec JARDIN w 5o 'T MANNEKE UIT DE MANE BESTE PENSIOEN is ER TE KOOP Francois Hoflack, TANDEN. -agp* VEN TE P UBLIQ UE D'UNE a PLOEGSTEERT (Bizet). au JEUDI 9 NOVEMBRE 1905, Bij Emiie Dondeyne-Pinck in den Vélos van 100 tot 200 franken, Dunlop en Engelbert banden Regenschermers van 2,50 fr. tot 12fr cr LS3 la fs» S3 td d 50 tel F H Te verkrijgen ten bureele dezer TAVERNE FLAMANDE, Rue Christine OSTENDE. Ten bureele van de Grensgalm VITRAUPHANIE vervangt de gla zen jaloegieën en is ook bijzonder ge schikt voor opperlichten. LE LION TE WAASTEN cl© Comines TER DRUKKERIJ DEZER Kerk-en andere Stoelen, Zetels, Wiegen, Loopers, Tafelpooten en Kapstokken. HERBERGKERMIS HERBERGKERMIS HERBERGKERMIS HERBERGKERMIS BELANGRIJK BERICHT M" M,E Mevr. Wed. VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen. Le Notairc THEVEfJN résidant Messines vendra publiquement sous la présidence de Monsieur le Juge de Paix du Canton de Messines, en UNE SÉANCE fixée a 3 heures de relevée au prétoire de la Justice de Paix Messines. LOT UNIQUE. UNE BELLE MAISON, récernment constrni- te, avec 6 arcs de funds, cour et jardin, située a Ploegsteert, hameau du Bizet, contre le gra- vier du Bizet au Touquet. Cette maison est oecupée par M< Charles Buseyne-Vantomme et sera mise d la disposition de l'acquéreur lors du paye- ment du prix. Casino» te Wytschaete, (dorp Meessen). i* qualiteit aan 13 en li franken. Spoedige bestelling. Een jaar waarborg. 2 N W M ?o O K z D O K Z U 90 ►—4 CO l*ö P» o itr> m S3 m O S3 AT* tei ts tei KLUCHTIGE ALMANAK VOOR 1906, Aan den prijs van 10 centiemen. Nieuw Zeeppoeder. Extra wit overal te verkrijgen aan 15 cent" het pak van 1 4 kilo de beste der zeeppouders daar zij het lijnwaad niet verslijt. ZEER GENADIGE PRIJZEN te beginnen van 75 centiemen den meter. Manufacture de caouthouc CYCL18TES exigés sur yotre machine des pneus avec la marque LE LION c'est le meilieur et le plus avantageux sous tous les rapports GARANTIES SÉRIEUSES. 33, Rue Carton, 33. YPH ICS. TE BEKOMEN alle slach van sparren kunnende dienen voor vlakepersen. liggers, hangers, enz. Zij laat ook weten dat hare magazij nen voorzien zijn van KOLEN en KALK. Vient de paraitre chez Paul DENYS a Comines Roman historique de la Fête des Lou ches, par P -P. Denys, Instituteur en chef Comines. Beau volume, orné de 3 belles plan ches par 7.***... 1" Planche. Le Seigneur de Comines devant le Chevalier-traitre, Gosuin. 2" Planche Sigefroid sur le point de lancer la louche (cuiller en bois) par la fenêtre de sa prison. 3« Planche Valentine de Warnêton au chateau de ses parents, jetaht un re- gard impatient sur la route de Comines, oü arrive le Seigneur délivré. Ce roman, sur papier fort, coute 2 fr. kan men verkrijgen alle soorten van Alles aan zeer voordeelige prijzen. op Zondag 5 November igo5 IN DE BASSK-VILLE bij Emiel Adam (Wytschaete). op Zondag 5 November igo5, IN DE WAMBEKE hij Alfons Grousset (Wytschaete). op Zondag 12 November igo5 A LA BARRIÈRE bij Jean Brat (Wytschaete). op Zondag 12 November igo5, IN DE HOOGE LINDE bij Louis Lignel (Wytschaete). Wytschaete. Drukk. W« H. Fournier bijzondere Chirurgijns Tandmeester, gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, gebreveteerd hij koninklijk besluitvereerd door de geestelijken en kloosters XORTRIJK. Moskroenstraat, 2, KORTRIJK. M' M. MEIER kan geraadpleegd worden drie keeren ter week, zij alle Maandag, Donder dag, en Zaterdag, van 9 ure s morgens tot 4 ure namiddag. bij Mevr. Wwc VAN KEMMEL, Groote Markt, 5, Yperen, voor al wat tandheelkunde belrefl, genezing vau alle pijnlijke tanden, plombeeriug der holle lan den rechtzetten der ongeregelde landen van allen ouderdom het plaatsen van kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude landen en wortels hebben niet van doen uilgelrokken te worden. Met de kunsttanden van MrM. MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelenen de spraak ver klaart. Deze landen worden geplaatst zonder platen, zonder haken eu zonder veeren meukau ook niet zien, noch aan den vorm, noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. ftlr M. ME1EK onderneemt ook de herstelling van alle mislukte gebijtenen vermaakt ze volgens zijn nieuw stelsel waarvoor hij gebreveteerd is. Kunsttanden te beginnen van 5 fr. Volledige gebijten van af IOO fren hooger, gewaarborgd voor het leven, Te raadplegen drie keeren ter week, eiken Maandag, Donderdag en Zaferdag. van 9 ure 's morgens tot 4 ure namiddag

HISTORISCHE KRANTEN

De Raadselbode (1901-1909) | 1905 | | pagina 4