Goddelijke Dienster» Augustus ZONDAG 30. Onder de H. Mis van 6 u. en van 7 u. alg. Communie voor den H. Hartebond der cbristen vrouwen en jonge dochters. Maandag 31Te i 1 u. Plechtig Jaargetijde voor Mr André Vergracht, Dixmudesteenweg. September Dinsdag Te 7 u. Zielmis voor de Heeren Armand en Roger Peisyn. Woensdag 2Te 8 u. huwelijksmis voor den Heer Camiel Depoorter en Juffr. Emma Petit, Vandenpeere- boomplaats. Donderdag 3. 's Avonds te 6 1/2 u. zal de schoone oefening van het Heilig uur door E. Pater Herman S. J. geleid worden. Vrijdag 4. Te 7 u. Sol. Mis ter eere van 't H. Hart van Jesus met alg. Communie en Akte van Toewijding. 's Avonds te 6 1 /2 u. plechtig Lof, Akte van Eere- boet en Sermoen. Zaterdag 5.Te 10 u. huwelijksmis voorden Heer Marcel Simoens en Juffr. Madeleine Waterbley.Kalfvaart. ZONDAG Ó.-r- Te 7 u. H. Mis en alg. Communie voor den H. Hartebond der mannen en jongelingen. Te 1 I I/2u. zielmis voor M'Robert Thorpe, Gr. Markt. Vandaag is er gedurige aanbidding in Belle-Godshuis» Dinsdag 8. Feestdag van O. L. Vrouw Geboorte. Gen. absolutie aan de Deide-Ordelingtn. 1/4 vóór 8 u., Zielmis voor Mr Rosier Bomert.Te 9 u. Hoog mis.Te 6 1 4 u. sol. Vespers en te 6 I /2 plechtig Lof. ZONDAG 13.Te 7 u. H. Mis en alg. Communie voor deCongreganisten. Te I0u., onder de Hoogmis, uitvoering van de driestemmige Mis van d'Archambeau, door het vermaard zangkoor Orphéon des Travail- leurs van Tourcoing 100 uitvoerders. Maandag 14. Feest der kruisverheffing. Dinsdag 15. Te 7 u. Zielmis voor de Heeren Armand en Roger Persyn. Woensdag 16. Te 8 1/4 u. Sol. Mis ter eere van God den H. Geest, voor onze schoolkinderen. Woensdag 16, alsook Vrijdag 18 en Zaterdag 19 zijn Quatertemperdagen geboden vasten en vleeschderving. Donderdag 17 HH. Wondeteekenen van den H. Franciscus van Assisië (in 't jaar 1224). Gen. absolutie aan de Derde-Oidelingen. ZONDAG 20. Onder de H. Mis van 7 u. alg. Communie voor de plechtige Communicanten van 1 930 en 1931, alsook voor de kinderen der groote en kleine leering. Vandaagis er gedurige aanbidding inStNik'aaskerk. In St Pieterskeik wordt de plechtigheid gevierd van O. L. Vrouw van de zeven Weeën volle aflaat die meermalen op den zelfden dag kan verdiend worden, gelijk de Portiuncula-aflaat. Eusschen Vespers (3 u.) en Lof, plechtige wijding van den Calvarieberg en van de Grafspelonk. Woensdag 23.Te 10 u. huwelijksmis voor den Heer Richard Devos en Juffr. Agnès Dubois, Slachthuisstraat. ZONDAG 27 Onder de H. Mis van 6 u. en van 7u. alg. Communie voor den H. Hartebond der christene vrouwen en jonge dochters. Uit onze Kerkregisters Onze gec'oopten 9 Juli, Solange Van Wonterghein, d.v. Georges en Irma Callewaert, Boterstraat. 12 Juli. Roger Ollevier, z.v. Hippolyte en Madeleine Michiel Janseniusstraat. 12 Juli, Irène Doutrelandt, d.v. Georges en Jeanne Bulckaen, Noordlaan. 19 Juli, Willy Gillioen, z.v. Remi en Julia Charles Veurnesteenweg. 19 Juli, Frans Schoeters z.v. Henri en Adriana Ma- hieu, Bruggesteenweg. 26 Juli, Jacqueline Labaere, d.v. Lucien en Louise Maertcn, Noordlaan. 26 Juli, André-Victor Houart, z. v. Henri en Esther Baeyens, Oude Houtmarktstr. 9 Auü., Denyse Leupe, d. v. Jacques en Bertha Debaere, Noordiaan. 9 Aug., Jacqueline Vanspranghe, d. v. Nestor en Alberline Van Mackelberghe, Surrriontstr. 9 Aug., Jacqueline Ve.rburgh, d. v. Marcel en Maria Vandenhende, Pennestr. 10 Aug., Claude en Jacques Durnez, tweelingskes van Jacques en Jeanne Rubbregt, Su>montstr. 15 Aug. Liane Defever, d. v. Daniel en Maria Joos, Dixmudestr. 23 Aug., Andrea Monkerh<-y, d. v. Leo en Maria Van Neste, Veemarkt. 23 Aug., Denyse Delombaerde, d. v. Gerard en Euphrasie Wyffels, Vande peereboomplaats. God zegene en beware, naar ziel en lichaam, deze 15 lieve kindertjes, tot vreugde en geluk van hun dierbare ouders. Onze gehuwden 25 Juli, Louis Jallier (Ronse) en Bertine Hollebeke, V eurnesteenweg. 20 Aug., Rezki-Jerome Abdou (Algerie) en Julia Gruwier, Elverdinghe. Mochten zij. hun christelijke plichten indachtig, steeds in vrede en liefde leven. Onze afgestorvenen 17 Juli, Justina Debyser (1866) echtg. van Isidore Roetynck, Oude Veurnestraat. 23 Juli, Clementine Caes (1877) Langemeersch. 17 Aug., Robert Thorpe (1864) wed' van Frida von Siliandorff, Groote markt. Onze Lieve Fleer moge onze dierbare afgestorvenen in zijn genade ontvangen hebben. Jantje Neels (5 April 1931) teergeliefd zoontje van Marcel ën Lizzie Claus, Kalfvaart, heeft zijn intree gedaan in den Hemel, bij Gods engelen en heiligen, op 23 Augustus. Drukk. Wed. Temperman, Meeneaötraat, Yper

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1931 | | pagina 4