PAROCHIEBLAD VAN IEPER VIERDE JAARGANG inzonderheid van Sint-Maart*»ns Er is groote Missie in de stad leper Oct. Oct. Oct. Oct. Oct. ^ov. 1933 NUMMER 8 DE TU1NKL0KKE DE TU1NKLOKKE verschijnt tienmaal jaars ADMINISTRATIE Cartonstraat, 6 Po.tcheck. 279.230 X ONÜAQ IS OCTOBER Zij wordt aangekondigd, op Zaterdag 21 October, te 7 u., door bet geluid der klokken van al de kerken van stad. ZONDAG 22 K';rte onderrichting in al de H. Missen. 1 e 3 u. Rozenhoedje -- Gezang -- Groot Sermoen Plechtig Lof. Maandag 23 Op ieder van die dagen Dinsdag Woensdag 24 25 l te 6 1/2 u. H. Mis. 's Morgens te 7 u. Sermoen. f te 7 1 /2 u. H. Mis. Don ierdag Vrijdag Zaterdag 26 27 28 's Avonds te 7 u. Rozenhoedje en Gezang, Groot Avondsermoen en Benedictie. N. B. Zaterdagavond, geen Sermoen maar Biechtgelegenht id Korte onderrichting in al de H. Missen. ZONDAG 29 Te 2 1/2 u. Rozenhoedje en Sermoen, en daarna openbare hulde aan het H. Kruis en onthulling van de gedenkplaat der toewijding van de stad aan het H. Hart van Jesus. Maandag 30 I 's morgens te 7 u. Sermoen. 's avonds te 7 u. groot avondsermoen. Dinsdag 31 's morgens te 7 u. Sermoen. van 3 u. tot 8 u. Biechtgelegenheid. ALLERHEILIGEN 1 's morgens kort sermoen in al de H. Missen, 's namiddags te 3 u. sluitingsplechtigheid en groot Sermoen. Du lundi 23 au oendredi 21ainsi que le lundi 30 octobre, a 5 h. du soir, un sermon francais sera prêché, en l'église Si-Martin, par le R. *P. Van Hoeymissen.

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1933 | | pagina 1