DE TUINKLOKKE PAROCHIEBLAD VAN IEPER ZONDAG 6 NOVEMBER H. BARBARA Plechtige Octaaf St-Maartenskerk Sinte Cecilia De waarde van een vrouw NEGENDE JAARGANG 1938 NUMMER 9 De Tuinklokke Inzonderheid van Sint-Maartens Administratie venchijnt tienmaal 't jaars Janseniusstraat, 5 TER EERE VAN DE MAAGD EN MARTELARES WORDT DE GEVIERD IN van Zondag 27 Nov. tot Zondag 4 Deo. Op Zondag 27 Nov., te 3 u., Vespers en Lof, waar onder opening s sermoen. Van Maandag 28 Nov., tot Vrijdag 2 Dec., 's morgens, onder de H. Mis van 7 u., korte onder richting 's Avonds, onder het Lof van 6 u., groot Sermoen. Op Zaterdag 3 Dec., te 7 u., Sol. Mis ter intentie van de leden der Broederschap. Op Zondag 4 Dec., te 3 u., Rozenhoedje en sluitings sermoen plechtig Lof en processie binnen de kerk. Al de sermoenen zullen gepredikt worden door een Eerw. Pater Redemptorist uit Roeselare. De devotie tot de H. Barbara, patrones van de goede dood, is een eeuwenoude Iepersche traditie. De Confrérie of Broederschap bestaat hier sedert 1685. De leden betalen 2 fr. 's jaars en hebben recht, na hun afsterven, op een zielmis. Het christen volk van leper zal de genade niet laten voorbijgaan van aie oefeningen en sermoenen. 22 November De maagd Ceciiia, die ieder kent als bruid, als melodie en instrument waarop Gods land de fijnste dingen speelde... Cecilia, die blij en katholiek, en over gansch de aarde, statig in vanen staat en standaarden als patronesse der muziek en die tot welken prijs nu zij verheerlikt leeft in 't paradijs, nu haar geen hand meer kan onteeren, den kerkdijken zang moet patroneeren Het blijkt hoezeer zij Satan moest mishagen dat die, jaloersch, haar gaat belagen en hij vanaf zijn oorsprong valsch haar trof in 't liefste en beste deel haar zangerige ziel, haar zilveren keel en lelie-witten hals. Sancta Cecilia, in uwe keel gewond, maak onzen koorzang weer gezond. Wil Satan door ons zingen eens beschamen en bid voor alle zangers dezer aarde. Amen. Jacq. Schreurs. Een landbouwblad van New-York stelde de een voudige maar echt Amerikaansche vraag: «Hoeveel waarde heeft, in geld, een vrouw voor haar man Een der vrouwelijke abonnenten gaf daarop het volgend lake antwoord In de 30 jaar dat ik getrouwd ben, heb ik 233.425 maaltijden bereid, 33.190 brooden gemaakt, 7. 960 pasteien klaargemaakt. Ik heb 800 liter vruchten ingemaakt, 7.660 kuikens grootgebracht, 5.450 pond bo ter gekarnd, 36.461 uren besteed aan poetsen, wasschen en schoonmaken. Ik schat de waarde van mijn arbeid op 113.485 dollar, en ik ontving er toch geen één. Maar ik houd van mijn man en mijn kinderen, en ik zie er niet tegen op steeds opnieuw mijn werk te verrichten

HISTORISCHE KRANTEN

Tuinklokke (1930-1940) | 1938 | | pagina 1