SPEEL KAERÏEN, YZEREN WEG. TE KOOP TEN BUREELE VAN DIT BLAD: Wintertydstip. - Ien October, 1853. VAN BRUGGE NAER COMEN. VAN COMEN NAER BRUGGE. Vertrek van Comen, 6 4o 8 55 1 1 4o 4L STERFGEVALLEN. 1. Vanhang, Coleta-Louisa, oud 85 jaren, kantwerkster, ongehuwd, S'-Jeans Hospitael straet. 2. Dubois, Petrus- Josephus, oud 72 jaren, daglooner, weduwaer van Maria- Theresia Demarus, echtgenoot van Pharaïlda Isabella Didier, Meenen straet. beneden de 7 jaren. Mannelyk geslacht 3 Vii nvt s^nign d. rouwelyk o KE.ÜK GROOTE SORTERING van aran de EERSTE FABRIEKEN VAN RELGENLAND. KOOPHANDEL. Dixmude, Maend. 28° November. Boter, i5 0/0 tot 18 0/0 stuivers het stuk. Eijeren, van 19 0/0 tot 20 0/0 stuivers de 26. Gist, fr. 1-75 den stoop. Tarwe per hectoliter van fr. 27 00 tot fr. 34 00 Rogge 25 00 26 00 Sucrioen 16 55 18 27 Haver 8 70 9 86 Boonen i5 5o 17 00 Boek wiet i4 00 12 25 Kortryk, Maend. 28° November. Witte Tarwe. fr. 46 00 tot fr. 5o 00 per heet. en half. Roode Tarwe. 44 00 45 00 Rogge 35 00 36 00 Boonen 26 OO 27 00 Koolzaed-olie. gl. 5i 00 tot 5o 10 de ton van 48 st. Lynzaed-olie. 4i 10 4i i5 Rousselaere, Dingsd29" November. Zaei Tarwe. fr. 00 00 lot fr. 00 00 per heet. en half' Witte Tarwe. 4g 00 52 5o Roode Tarwe. 45 00 48 00 Oude Tarwe 00 00 00 00 Rogge 36 5o 38 00 Boekwiet. 20 00 23 00 Haver i3 00 i5 00 Boonen24 00 3o 5o Boter2 00 2 18 de kilo. Aerdappelen 9 00 10 00 de 100 kilo. Koolz.-olie. guld. 5i 10 00 00 per 48 kortryk. st. Lynzaed-olie. 4i 10 OO OO Koolzaed fr, 00 00 00 00 Veurne, (Voensd. 3o° November. Tarwe. fr. 4o 00 tot fr. 48 00 p. zak van 145 lit. Rogge35 00 37 5o gucrioeu24 00 27 25 Haver 13 00 i4 5o Boonen. 20 00 26 25 Yperen, Zalurd. 26" November. Tarwefr. 33 60 per hectoliter. 80 16 00 at-tf 26 Vertrek van Brugge, Thourout, Lichtei velde, Rousselaere, Iseghera, i I(i gel munster, Aerikomst te Kortryk, H. m. h. m. h. m. h. m. h. m. 8 oo 12 3o 3 45 6 45 8 20 12 5o 4 15 7 o5 825 1 00 4 25 7 15 8 5o 1 20 4 5o 7 25 9 10 1 4o 5 10 7 4o 9 20 1 5o 5 20 7 5o 10 00 2 3o 6 00 8 2 5 Vertrek van Kortryk, 7 4o 10 3o 3 00 8 4ü Meenen, 7 55 10 45 3 t5 8 55 Wervicq, 8 10 11 00 3 3o 9 10 Aenkomst Ie Comen, 8 t5 11 o5 3 55 6 25 Wervicq, 6 45 9 oo 11 45 6 3o Meenen, 6 5o 9 o5 1 1 5o 6 35 Aenkomst te Kortryk, 7 10 9 25 12 to 6 55 Vertrek van Kortryk, 7 4o logelmunster, 8 00 Iseghem, 8 10 Rousselaere, 8 5o I.ichtervelde, 8 5o Thourout, 9 00 12 25 4 20 7 o5 12 4o 4 35 7 i5 12 5o 4 4o 7 20 1 o5 4 5o 7 3o 1 25 5 o5 7 5o 35 5 10 8 00 2 o5 5 4o 8 3o Aenkomst te Brugge, 9 4o CORRESPOND Elf TI EN PER RÏTCIGEN. Fan (Verviel naer Yper. Onmiddelyk na de aenkomst van elk couvoi. Van Yper naer (Vervicl. Twee uren voor 't vertrek van elk convoi. Thourout naer Dixmude. 4 ure 5o minuten 's namiddags. Dixmude naer Thourout. 6 ure 00 minuten 's morgens. Rousselaere naer Dixmude. 9 ure 's morgens en 5 ure namiddag. Dixmude naer Rousselaere. 5 ure 5o min. 's morgens en 4 ure 3o min. 's namiddags. Yperen. Boek- en Steeudrukkery van Déwlrc K.nml>in-9ioriicr, Boekverkooper, Rysselstraet, io.

HISTORISCHE KRANTEN

De Yperling (1853) | 1853 | | pagina 4