HISTORISCHE KRANTEN

HomePeriodieken

Periodieken

L'Annonce d'Ypres (1854-1859)

Regionaal weekblad met onder meer: uurregeling spoorwegen, openbare verkopen, reclame, aankondigingen, abonnementen op kranten. De volledige titel luidt: L’Annonce d'Ypres et de l'Arrondissement. (SAI)

Burgersbelang (1906-1910)

Maandblad met nationaal politiek nieuws, lijfrentekas, spaarkas, reclame. De volledige titel luidt: Burgersbelang, Orgaan van den Yperschen Burgersbond. (SAI)

La Commune d'Ypres (1848-1854)

Weekblad met regionaal en nationaal politiek nieuws, poëzie, openbare verkopingen, burgerlijke stand Ieper, marktprijzen. De volledige titel luidt: La Commune d’Ypres, Journal du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture. (SAI)De Dixmudenaar (1879-1931)

Liberaal opinieblad dat elke zondag verscheen vanaf 1844 tot en met 1931 met nationaal, gewestelijk en lokaal politiek en juridisch nieuws, reclames, openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand van de stad Diksmuide. Dit weekblad is de opvolger van het liberaal Weekblad van Dixmude (1845-1878). De volledige titel luidt: De Dixmudenaar: zondagsblad voor de stad en het arrondissement. (SAD)Het Advertentieblad (1825-1914)

Liberaal opinieblad dat wekelijks verscheen vanaf 1825 tot en met 1912 met nationaal, gewestelijk en lokaal politiek en juridisch nieuws, reclames en openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand van de stad Veurne. De volledige titel luidt: Advertentieblad der steden Veurne, Nieuport, Dixmude en geheel het arrondissement en later Advertentieblad van Veurne: nieuwsblad voor Veurne en het arrondissement. (SAV)


Het Boterkuipje (1846-1871)

Katholiek opinieblad dat elke donderdag verscheen vanaf 1846 tot en met 1871 met nationaal, gewestelijk en lokaal politiek en juridisch nieuws, reclames, openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand Diksmuide. Dit weekblad zal opgevolgd worden het katholieke weekblad de Gazette van Dixmude (1871-1914). De volledige titel luidt: ’t Boterkuipje: een donderdagblad voor algemene belangen, tijdverdrijf en aenkondigingen. (SAD)


De Halle (1925-1940)

Katholiek Nieuws, Notarieel- en Aankondigingsblad. Dit is een wekelijkse Ieperse uitgave van de "Poperinghenaar". In 1925 was er kortstondig een weekblad met dezelfde titel, dat nauw verwant is met de latere edities uit 1932-1940.

De Vrije Burger (1894-1911)

Katholiek opinieblad dat elke zondag verscheen vanaf 1896 tot en met 1911 met nationaal, gewestelijk en lokaal politiek en juridisch nieuws, reclames, openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand Diksmuide. De volledige titel luidt: De vrije burger: katholiek zondagsblad van Diksmuide en van het arrondissement. (SAD)


De Vlaamsche Leeuw van Dixmude (1886)

Weekblad (vanaf 1880) met lokale en regionale handelsaankondigingen en onafhankelijk nieuws. De volledige titel luidt: De Vlaamsche leeuw van Dixmude: onpartijdig nieuws. Handels aankondigingsblad. (SAD)


Gazette van Dixmude (1871-1914)

Katholiek opinieblad dat elke donderdag verscheen vanaf 1871 tot en met 1914 met nationaal, gewestelijk en lokaal politiek en juridisch nieuws, reclames, openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand Diksmuide. Dit weekblad is een voorzetting van het katholieke weekblad ’t Boterkuipje (1846-1871) De volledige titel luidt: Gazette van Dixmude en van het arrondissement. (SAD)


De Handboog (1889)

Weekblad dat verschijnt van 15 februari tot 15 november 1889 met aankondigingen van handboog- en karabijnschietingen, gaaibollen en duivenlossingen in Wervik en omstreken. De volledige titel luidt: De Handboog, aankondigingsblad. (SAI)


L’Indicateur (1861)

Weekblad met regionale aankondigingen, openbare verkopen en verpachtingen. De volledige titel luidt: L'indicateur d'Ypres et de la Province. (SAI)


Liberté (1947)

Regionaal blad met nieuws uit de streek Komen-Waasten, Heuvelland (enkel eerste nummers) en Ieper. De volledige titel luidt: Liberté, Dieu-Roi-Patrie - Hebdomadaire de l'arrondissement d'Ypres. (SAI)

Le Messager d'Ypres (1890)

Weekblad met aankondigingen van voornamelijk notarissen, handelaars en handelshuizen. De volledige titel luidt: Le Messager d'Ypres, Journal d'Annonces des Notaires, Négociants, Maisons de Commerce etc. (SAI)

De Poperinghenaar (1904-1944)

Lokaal annoncenblad dat uitgroeide tot een regionaal nieuwsweekblad. De volledige titel luidt: De Poperinghenaar, Katholiek Nieuws-, Notarieel- en Aankondigingsblad. De voorganger van dit weekblad was Het Notarieel en Nijverheids Annonceblad voor Poperinghe en omstreken, verschijnende den Zaterdagavond. Gedurende de Eerste Wereldoorlog verscheen de krant niet. De Poperinghenaar werd uitgegeven door drukkerij Sansen en opgevolgd door Het Wekelijks Nieuws. (SAP)

L’Opinion (1863-1873)

Vooruitstrevend liberaal opinieblad dat elke zondag verscheen met nationaal en gewestelijk politiek en juridisch nieuws, reclames, openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand Ieper en Poperinge. De volledige titel luidt: L'Opinion, Journal d'Ypres et de l'Arrondissement. (SAI)

Het Poperinghenaartje (1915-1918)

Handgeschreven contactblaadje, sporadisch uitgegeven tijdens de eerste oorlogsjaren. De volledige titel luidt: Het Poperinghenaartje, Oorlogsblad van de Leraars en Oud-Studenten van het College te Poperinghe. (SAP)


Le Propagateur (1818-1871)

Blad dat tweemaal per week verschijnt met wereld- en binnenlands nieuws, efemeriden, openbare verkopingen in de streek van Ieper, marktprijzen te Ieper. De volledige titel luidt: Le Propagateur, journal d'Ypres d'affiches, annonces, avis divers et actes du Gouvernement, Politique, Littéraire, Commercial et Judiciaire, de la Ville et District d'Ypres, Province de la Flandre occidentale. (SAI)La Publicité - L'ami du Commerce et de la Librairie - L'Echo d'Ypres (1840-1842)

Informatieblad met nationaal en regionaal nieuws dat verscheen op dinsdag en vrijdag. De volledige titel luidt: La Publicité, Affiches, Annonces, Avis divers, etc. Op 1 januari 1842 verschijnt La Publicité onder de nieuwe titel: L'Ami du Commerce et de la Librairie en nog geen week later op 6 januari 1842 wordt dit: L'Echo d'Ypres. De volledige titel luidt: L'Echo D'Ypres. Commerce – Librairie. Affiches, Annonces, Avis Divers, etc. (SAI)


De Strijd – La Lutte (1894-1899)

Tweetalig liberaal opinieblad dat elke zaterdag verscheen. De volledige titel luidt: De Strijd - Vrijzinnig Volksgezind weekblad van Ieperen en van het Arrondissement  ofwel La Lutte - Journal libéral démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement. (SAI) 

De Toekomst (1862-1894)

Liberaal opinieblad dat wekelijks verscheen met politiek nieuws, stadsnieuws, berichten over kunst en wetenschappen en bekendmakingen. De volledige titel luidt: De Toekomst. Ypersch Weekblad - Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. - Bekendmakingen.  (SAI)


Het Veld (1914)

Vakblad voor veehouders. De volledige titel luidt: Het Veld, vakblad van de 1052 leden van het Verbond der Veekweeksyndikaten en de 4673 leden van het Verbond der Geitenkweeksyndikaten van het arrondissement Yper. (SAI)

La Vérité (1857-1859)

Informatief Iepers weekblad. De volledige titel luidt: La Vérité, Politique. - Agriculture. - Industrie. - Littérature. - Nouvelles diverses. (SAI)

De Volksvriend (1850-1867)

Weekblad met nationaal en regionaal politiek nieuws, kort buitenlands nieuws, openbare verkopingen, marktprijzen, verpachtingen van de "barrières" op de gewestwegen in het arrondissement. De volledige titel luidt: De Volksvriend, Nieuwsblad van Yperen en het Arrondissement. (SAI)

De Weergalm (1904-1914)

Liberaal-democratisch opinieblad dat elke donderdag verscheen. De volledige titel luidt: De Weergalm Volksgezind weekblad der Vrijzinnige vereeniging van Yper en het arrondissement. (SAI)


Het Wekelijks Nieuws (1946-1990)

De eerste jaargangen van de West-editie van het regionale weekblad. De volledige titel luidt: Het Wekelijks Nieuws voor Poperinge en Ieper, Katholiek Weekblad voor Poperinge-Ieper-Wervik en Omstreken. De voorganger van dit weekblad was De Poperinghenaar, dit is ook de naam die in de volksmond nog steeds voor deze krant gebruikt wordt. Beide werden uitgegeven door drukkerij Sansen. (SAP)

De Yperling (1853)

Weekblad met politiek regionaal nieuws, vervolgverhaal, burgerlijke stand Ieper, uurregeling trein en koets, marktprijzen. De volledige titel luidt: De Yperling, Zaterdag-Blad voor Yperen en deszelfs Arrondissement. (SAI)

Het Ypersche (1925-1929)

Wekblad voor de verwoeste gewesten dat elke zaterdag verscheen. De volledige titel luidt: Het Ypersche - Weekblad voor het Arrondissement Yper ofwel La Région d'Ypres - Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres. "Het Iepertje" verscheen niet tot december 1947 en kreeg vanaf dan de nieuwe titel Het Ypersche Nieuws (SAI)


Het Ypersch nieuws (1929-1971)

Onafhankelijk wekelijks Nieuws- en Aankondigingblad voor het Arrondissement Ieper. De volledige titel luidt: Het Ypersch Nieuws. Onafhankelijk Nieuws- en Aankondigingsblad voor het Arrondissement Yper. Het Ypersch Nieuws is de opvolger van Het Ypersche na een tijdelijke onderbreking van het verschijnen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Beide waren in de volksmond gekend als “het Iepertje”. (SAI) (De jaargangen vanaf 1941 zijn digitaal enkel te consulteren in de bibliotheken, archieven en documentatiecentra van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.)De Herbergier (1901)

Vakblad van het Orgaan van de Herbergierbond van het Arrondissement Ieper. De volledige titel luidt: De Herbergier, Orgaan van de Herbergiersbond van het Arrondissement Yper. (SAI)

Den Klappenden Ekster (1850)

Informatieblad betreffende landbouw, koophandel, verkopen, enz. De volledige titel luidt: Den Klappenden Ekster, Nieuwsblad voor landbouw, koophandel, letterkunde, verkoopingen en bekendmakingen, van Yperen en van het Regtsgebied. (SAI)

Le Sud (1934-1939)

Katholiek Iepers blad met: regionaal, nationaal en wereldnieuws, bladzijde voor de vrouw, sportuitslagen, radioprogramma, landbouwrubriek, reclames en aankondigingen. De volledige titel luidt: Le Sud, Hebdomadaire Catholique d'Intérêt Général. (SAI)Dixmude op den vreemde (1917-1918)

Maandblad uitgegeven door E.H. Joseph Van Ryckeghem (1876-1966), onderpastoor van Diksmuide. De gevluchte Diksmuidelingen in Frankrijk en Engeland stuurden hun nieuws, hun oorlogsverhalen en hun adressen door naar de onderpastoor. Alle gegevens werden verwerkt tot een maandblad. Het eerste nummer werd gedrukt in 1917 op de drukpersen van Alexis De Carne in Stavele. In 1918 werd het maandblad stopgezet. (SAD)

Den Notarieelen Koerier van Dixmude (1912-1914)

Aankondigingsblad uitgegeven als bijlage van het regionaal weekblad De Boterkooper van Dixmude (1849-1914). Den Notariëlen Koerier zal opgevolgd worden door Het Notarieel Weekblad als bijlage van De Vlaamsche Boer: orgaan der lanbouwcomicen Dixmude en Nieuwpoort (1913). (SAD)


De West-Vlaamsche Duif (1922)

Nieuws- en vakblad en officieel orgaan der Duivenmaatschappijen van den Westkant. Het eerste nummer verscheen in 1922 en werd uitgegeven door Valère Decan-Retsin (Diksmuide). (SAD)

De Yzergalm (1925)

Katholiek weekblad met nijverheids- en handelsnieuws voor de IJzerstreek. Het eerste nummer verscheen in 1925 en werd uitgegeven door drukker Henri Soenen-De Craemer (Diksmuide). (SAD)


Het Ijzergebied (1920-1922)

Maandblad uitgegeven door de Bond der Geteisterden van het arrondissement Veurne, Diksmuide, Nieuwpoort en Oostende. Deze belangengroep (met zetel in Diksmuide) kwam op voor de rechten van de geteisterden tijdens de wederopbouwperiode. (SAD)

Het Handelsblad van Dixmude (1923)

Weekblad met handelsnieuws en aankondigingen voor de regio Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort en omstreken. Het eerste nummer verscheen in 1923 en werd uitgegeven door drukker-uitgever Valère Decan-Retsin (Diksmuide). (SAD)

Ons Weekblad (1933)

Wekelijks nieuws- en aankondigingsblad voor Diksmuide, Nieuwpoort en het omliggende. Het eerste nummer verscheen in 1933 en werd uitgegeven door drukker-uitgever Valère Decan-Retsin (Diksmuide). (SAD)


De Vrijheidsecho (1945-1947)

Het onafhankelijke weekblad De Vrijheidsecho is de opvolger van De Vrijheidsgalm, weekblad van de lokale Diksmuidse verzetsbewegingen. Het eerste nummer verscheen in maart 1945 en werd uitgegeven door journalist Ferdinand Willemyns (Diksmuide-Oostende). (SAD)

De Vrijheidsgalm (1944-1945)

Weekblad van het orgaan van het O.F. Regionaal Comité Diksmuide (verzetsbeweging). Het eerste nummer verscheen op 22 september 1944 en het laatste op 11 maart 1945. Dit werd uitgegeven door journalist Fernand Willemyns en gedrukt door drukker Valère Decan-Retsin (Diksmuide). Dit weekblad werd vanaf maart 1945 opgevolgd door het onafhankelijk weekblad De Vrijheidsecho (1945-1947). (SAD)

Rond den Yzer (1916)

Letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Het eerste nummer verscheen in januari 1916 en werd uitgegeven door drukker-uitgever Alexis De Carne (Stavele) en anderen. Dit tijdschrift streefde er naar om een opvolger te zijn van het West-Vlaams weekblad Rond den Heerd  (1865-1902) dat volks- en taalkunde behandelde. (SAD)

De Vlaamsche Boer (1913-1914)

Week- en vakblad en officieel orgaan der Landbouwcomicen van Dixmude en Nieuwpoort. Het eerste nummer verscheen in 1913 en werd uitgegeven door drukker-uitgever Oscar Dereepere-Neut (Diksmuide). Dit weekblad had een bijlage: Het Notarieel Weekblad (1912-1914). (SAD)