HISTORISCHE KRANTEN

HomePeriodieken

Periodieken

L'Annonce d'Ypres (1854-1859)

Regionaal weekblad met onder meer: uurregeling spoorwegen, openbare verkopen, reclame, aankondigingen, abonnementen op kranten. De volledige titel luidt: L’Annonce d'Ypres et de l'Arrondissement. (SAI)

Burgersbelang (1906-1910)

Maandblad met nationaal politiek nieuws, lijfrentekas, spaarkas, reclame. De volledige titel luidt: Burgersbelang, Orgaan van den Yperschen Burgersbond. (SAI)

La Commune d'Ypres (1848-1854)

Weekblad met regionaal en nationaal politiek nieuws, poëzie, openbare verkopingen, burgerlijke stand Ieper, marktprijzen. De volledige titel luidt: La Commune d’Ypres, Journal du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture. (SAI)De Halle (1925-1940)

Katholiek Nieuws, Notarieel- en Aankondigingsblad. Dit is een wekelijkse Ieperse uitgave van de "Poperinghenaar". In 1925 was er kortstondig een weekblad met dezelfde titel, dat nauw verwant is met de latere edities uit 1932-1940.
De Handboog (1889)

Weekblad dat verschijnt van 15 februari tot 15 november 1889 met aankondigingen van handboog- en karabijnschietingen, gaaibollen en duivenlossingen in Wervik en omstreken. De volledige titel luidt: De Handboog, aankondigingsblad. (SAI)


L’Indicateur (1861)

Weekblad met regionale aankondigingen, openbare verkopen en verpachtingen. De volledige titel luidt: L'indicateur d'Ypres et de la Province. (SAI)


Liberté (1947)

Regionaal blad met nieuws uit de streek Komen-Waasten, Heuvelland (enkel eerste nummers) en Ieper. De volledige titel luidt: Liberté, Dieu-Roi-Patrie - Hebdomadaire de l'arrondissement d'Ypres. (SAI)

Le Messager d'Ypres (1890)

Weekblad met aankondigingen van voornamelijk notarissen, handelaars en handelshuizen. De volledige titel luidt: Le Messager d'Ypres, Journal d'Annonces des Notaires, Négociants, Maisons de Commerce etc. (SAI)

De Poperinghenaar (1904-1944)

Lokaal annoncenblad dat uitgroeide tot een regionaal nieuwsweekblad. De volledige titel luidt: De Poperinghenaar, Katholiek Nieuws-, Notarieel- en Aankondigingsblad. De voorganger van dit weekblad was Het Notarieel en Nijverheids Annonceblad voor Poperinghe en omstreken, verschijnende den Zaterdagavond. Gedurende de Eerste Wereldoorlog verscheen de krant niet. De Poperinghenaar werd uitgegeven door drukkerij Sansen en opgevolgd door Het Wekelijks Nieuws. (SAP)

L’Opinion (1863-1873)

Vooruitstrevend liberaal opinieblad dat elke zondag verscheen met nationaal en gewestelijk politiek en juridisch nieuws, reclames, openbare verkopingen, berichten burgerlijke stand Ieper en Poperinge. De volledige titel luidt: L'Opinion, Journal d'Ypres et de l'Arrondissement. (SAI)

Het Poperinghenaartje (1915-1918)

Handgeschreven contactblaadje, sporadisch uitgegeven tijdens de eerste oorlogsjaren. De volledige titel luidt: Het Poperinghenaartje, Oorlogsblad van de Leraars en Oud-Studenten van het College te Poperinghe. (SAP)


Le Propagateur (1818-1871)

Blad dat tweemaal per week verschijnt met wereld- en binnenlands nieuws, efemeriden, openbare verkopingen in de streek van Ieper, marktprijzen te Ieper. De volledige titel luidt: Le Propagateur, journal d'Ypres d'affiches, annonces, avis divers et actes du Gouvernement, Politique, Littéraire, Commercial et Judiciaire, de la Ville et District d'Ypres, Province de la Flandre occidentale. (SAI)La Publicité - L'ami du Commerce et de la Librairie - L'Echo d'Ypres (1840-1842)

Informatieblad met nationaal en regionaal nieuws dat verscheen op dinsdag en vrijdag. De volledige titel luidt: La Publicité, Affiches, Annonces, Avis divers, etc. Op 1 januari 1842 verschijnt La Publicité onder de nieuwe titel: L'Ami du Commerce et de la Librairie en nog geen week later op 6 januari 1842 wordt dit: L'Echo d'Ypres. De volledige titel luidt: L'Echo D'Ypres. Commerce – Librairie. Affiches, Annonces, Avis Divers, etc. (SAI)


De Strijd – La Lutte (1894-1899)

Tweetalig liberaal opinieblad dat elke zaterdag verscheen. De volledige titel luidt: De Strijd - Vrijzinnig Volksgezind weekblad van Ieperen en van het Arrondissement  ofwel La Lutte - Journal libéral démocratique d'Ypres et de l'Arrondissement. (SAI) 

De Toekomst (1862-1894)

Liberaal opinieblad dat wekelijks verscheen met politiek nieuws, stadsnieuws, berichten over kunst en wetenschappen en bekendmakingen. De volledige titel luidt: De Toekomst. Ypersch Weekblad - Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. - Bekendmakingen.  (SAI)


Het Veld (1914)

Vakblad voor veehouders. De volledige titel luidt: Het Veld, vakblad van de 1052 leden van het Verbond der Veekweeksyndikaten en de 4673 leden van het Verbond der Geitenkweeksyndikaten van het arrondissement Yper. (SAI)

La Vérité (1857-1859)

Informatief Iepers weekblad. De volledige titel luidt: La Vérité, Politique. - Agriculture. - Industrie. - Littérature. - Nouvelles diverses. (SAI)

De Volksvriend (1850-1867)

Weekblad met nationaal en regionaal politiek nieuws, kort buitenlands nieuws, openbare verkopingen, marktprijzen, verpachtingen van de "barrières" op de gewestwegen in het arrondissement. De volledige titel luidt: De Volksvriend, Nieuwsblad van Yperen en het Arrondissement. (SAI)

De Weergalm (1904-1914)

Liberaal-democratisch opinieblad dat elke donderdag verscheen. De volledige titel luidt: De Weergalm Volksgezind weekblad der Vrijzinnige vereeniging van Yper en het arrondissement. (SAI)


Het Wekelijks Nieuws (1946-1990)

De eerste jaargangen van de West-editie van het regionale weekblad. De volledige titel luidt: Het Wekelijks Nieuws voor Poperinge en Ieper, Katholiek Weekblad voor Poperinge-Ieper-Wervik en Omstreken. De voorganger van dit weekblad was De Poperinghenaar, dit is ook de naam die in de volksmond nog steeds voor deze krant gebruikt wordt. Beide werden uitgegeven door drukkerij Sansen. (SAP)

De Yperling (1853)

Weekblad met politiek regionaal nieuws, vervolgverhaal, burgerlijke stand Ieper, uurregeling trein en koets, marktprijzen. De volledige titel luidt: De Yperling, Zaterdag-Blad voor Yperen en deszelfs Arrondissement. (SAI)

Het Ypersche (1925-1929)

Wekblad voor de verwoeste gewesten dat elke zaterdag verscheen. De volledige titel luidt: Het Ypersche - Weekblad voor het Arrondissement Yper ofwel La Région d'Ypres - Journal hebdomadaire de l'Arrondissement d'Ypres. "Het Iepertje" verscheen niet tot december 1947 en kreeg vanaf dan de nieuwe titel Het Ypersche Nieuws (SAI)


Het Ypersch nieuws (1929-1971)

Onafhankelijk wekelijks Nieuws- en Aankondigingblad voor het Arrondissement Ieper. De volledige titel luidt: Het Ypersch Nieuws. Onafhankelijk Nieuws- en Aankondigingsblad voor het Arrondissement Yper. Het Ypersch Nieuws is de opvolger van Het Ypersche na een tijdelijke onderbreking van het verschijnen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. Beide waren in de volksmond gekend als “het Iepertje”. (SAI) (De jaargangen vanaf 1941 zijn digitaal enkel te consulteren in de bibliotheken, archieven en documentatiecentra van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.)De Herbergier (1901)

Vakblad van het Orgaan van de Herbergierbond van het Arrondissement Ieper. De volledige titel luidt: De Herbergier, Orgaan van de Herbergiersbond van het Arrondissement Yper. (SAI)

Den Klappenden Ekster (1850)

Informatieblad betreffende landbouw, koophandel, verkopen, enz. De volledige titel luidt: Den Klappenden Ekster, Nieuwsblad voor landbouw, koophandel, letterkunde, verkoopingen en bekendmakingen, van Yperen en van het Regtsgebied. (SAI)

Le Sud (1934-1939)

Katholiek Iepers blad met: regionaal, nationaal en wereldnieuws, bladzijde voor de vrouw, sportuitslagen, radioprogramma, landbouwrubriek, reclames en aankondigingen. De volledige titel luidt: Le Sud, Hebdomadaire Catholique d'Intérêt Général. (SAI)