HISTORISCHE KRANTEN

De Kunstbode (1880-1883) 1883